Вісник 21/2010

 

ХУДОЖНЯ ОСВІТА

 1. СЬОМКІН Володимир ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЯ В КОНТЕКСТІ ДИЗАЙН-ЕРГОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. ХИЖИНСЬКИЙ Володимир СТАНОВЛЕННЯ ВРОЦЛАВСЬКОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСІЙНОЇ КЕРАМІКИ (1940 – 1960-ті рр.)
 3. ОТКОВИЧ Тарас ІСТОРІЯ ЕКСПОНУВАНЬ ІКОНОСТАСА ЦЕРКВИ ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА З МОНАСТИРЯ СКИТ МАНЯВСЬКИЙ (БОГОРОДЧАНСЬКИЙ ІКОНОСТАС) АВТОРСТВА ЙОВА КОНДЗЕЛЕВИЧА
 4. ЩЕРБАНЬ Олена СХІДНА Й ЗАХІДНА ТРАДИЦІЇ ПЕРЕДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОНЧАРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВЩИНИ ТА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)
 5. ПРОКОПЧУК Інна РОЛЬ МИСТЕЦЬКИХ ЧАСОПИСІВ 1920 – ПОЧАТКУ 1930-х років У ПОШИРЕННІ МОДЕРНІСТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ В УКРАЇНІ
 6. КРОТОВА Тетяна ПРЕДМЕТНИЙ СВІТ РЕНЕСАНСУ ЯК ВТІЛЕННЯ ДУХУ ГУМАНІСТИЧНОЇ ЕПОХИ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТВОРЧОСТІ

 1. БРАЖНІК Олена ЗАКОНОМІРНОСТІ ІСНУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
 2. ВАВРУХ Марія ЖИВОПИСНІ ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ ТАРАСА БОЙЧУКА
 3. РАЗІНКОВА Лариса РЕСТАВРАЦІЯ НАСТІННИХ РОЗПИСІВ ЙОСИПА БОКШАЯ В ЄПИСКОПСЬКІЙ КАПЛИЦІ УЖГОРОДА
 4. ЯНІШЕВСЬКА Наталія ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОГО АВАНҐАРДУ 1910-1930-х рр.
 5. ЛОЗИНСЬКА Христина МОЛОДІЖНИЙ КОСТЮМ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МОДI 1990-х років
 6. РУДИК Ліліана НЕОБАРОКО У ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ ДИЗАЙНЕРІВ
 7. ПОПЕНЮК Володимир НОВАЦІЙНІ КІВОТИ НА ГУЦУЛЬЩИНІ ТА ПОКУТТІ (інспірації народної церковної архітектури)
 8. ЛИФАР-ЧАВЧЕНКО Альона КОЛІР ЯК КОМУНІКАТИВНО-СИМВОЛІЧНА СКЛАДОВА КОСТЮМУ ЗА ЙОГО АСОЦІАТИВНО-ЕМОЦІЙНИМ ЗМІСТОМ
 9. ТКАНКО Зеновія КОЛІР ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ В МИСТЕЦТВІ ТА МОДІ
 10. МИКОЛЮК Наталія МИСТЕЦТВО З ПОГЛЯДУ ПСИХОЛОГІЇ У ВЧЕНИХ ВІДЕНСЬКОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ ПОШУК

 1. ПРОЦІВ Іван “ТЕМАТИЧНА КАРТИНА” У РАДЯНСЬКІЙ СИСТЕМІ ТА В УМОВАХ СВОБОДИ ТВОРЧОСТІ
 2. СКОП Петро ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІКОНОСТАСА ІВАНА РУТКОВИЧА ЦЕРКВИ АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА ІЗ СЕЛА СТАРА СКВАРЯВА
 3. ГРИНДА Богдана “РОМАН ПРО ТРОЯНДУ” В ТРАДИЦІЇ ГОТИЧНОЇ ІЛЮМІНАЦІЇ: СЕМАНТИКА І СТИЛІСТИКА ІКОНОГРАФІЧНИХ МОТИВІВ
 4. ЗАВАРИНСЬКА Христина ОБРАЗИ “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ПАТЕРИКА” В АГІОГРАФІЧНИХ ТОПОСАХ І КОМПОЗИЦІЙНИХ СХЕМАХ ГРАВЮР УКРАЇНСЬКИХ ДРУКОВАНИХ КНИГ XVII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII ст.
 5. ТКАЧИК-ПОПЕНЮК Катерина ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДНОГО ТЕКСТИЛЮ ГУЦУЛЬЩИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.
 6. ЩЕРБАНЬ Анатолій ІСТОРІЯ ОРНАМЕНТАЦІЇ КЕРАМІКИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ VII тис. до н. е. – XVI ст.
 7. НАГОРНЯК Христина ВИШИВКА НА СОРОЧКАХ ПОКУТЯН КІНЦЯ ХІХ – СЕРЕДИНИ ХХ ст. (КОМПОЗИЦІЙНІ СХЕМИ, МОТИВИ ТА ЕЛЕМЕНТИ ОРНАМЕНТУ)
 8. ЛЕВКОВИЧ Наталія СИМВОЛІКА ОРНАМЕНТУ ДЕКОРАТИВНОГО ОЗДОБЛЕННЯ ХАНУКІЙ ГАЛИЧИНИ XVIII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст.
 9. СТУДНИЦЬКИЙ Ростислав КИВОТИ ЦЕРКОВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст.: ТОПОС СВЯТОСТІ ТА СПАСІННЯ
 10. НАХЕР Наджнін Лакі ІНДІЙСЬКІ МОТИВИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МОДІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст.: СЦЕНІЧНИЙ КОСТЮМ І МОДА
 11. ПЕЛЕХ Мар’яна СТИЛІСТИЧНІ ОЗНАКИ ДВОХ ІКОНОСТАСНИХ ІКОН XVII СТ. “СПАС З ЧОТИРМА АНГЕЛАМИ” ЛЬВІВСЬКОГО ТА ВОЛИНСЬКОГО ОСЕРЕДКІВ МАЛЯРСТВА

МИСТЕЦЬКІ ПОСТАТІ

 1. ШПИРАЛО-ЗАПОТОЧНА Лілія ДІАЛЕКТИЧНА ФІЛОСОФІЧНІСТЬ ХУДОЖНИКА ТА ПЕДАГОГА АНАТОЛІЯ СЛОБОДЯНА (ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
 2. БОЄЧКО Людмила МИТЕЦЬ НАРОДНОГО ГОНЧАРСТВА (З НАГОДИ 190-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ КОСІВСЬКОГО ГОНЧАРА ОЛЕКСИ БАХМАТЮКА)
 3. ШКОЛЬНА Ольга ПАВЛО ІВАНЧЕНКО І НОВІ ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА МИТЦЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МЕЖИГІРСЬКОГО ХУДОЖНЬО-КЕРАМІЧНОГО ІНСТИТУТУ
 4. ХОРУНЖА Галина ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СИМВОЛІКИ ТА САКРАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗІВ У ГРАФІЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СЕМЕНЮКА

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

 1. БАДЯК Володимир ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ ЛЬВОВА (1953-1964 рр.)
 2. СМОЛІНА Ольга МІСЦЕ МОНАСТИРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У СИСТЕМІ ВЗАЄМОДІЇ “ЦЕРКВИ” І “СВІТУ”
 3. СОКОЛОВА Богдана ДОСВІД ОСМИСЛЕННЯ ГЕРОЇЗМУ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ТА ХУДОЖНІЙ СПАДЩИНІ МИКОЛИ РЕРІХА
 4. КРАВЧЕНКО Ярослав ЯРОСЛАВА МУЗИКА У ТВОРЧІЙ ДОЛІ МИХАЙЛА БОЙЧУКА: НОВОВИЯВЛЕНІ МАЛЮНКИ ЛЬВІВСЬКОГО ПЕРІОДУ
 5. КОСТЮК Ірина МІФ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН:ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
 6. МАЛАНЧУК-РИБАК Оксана ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ У ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ
 7. ТКАНКО Данило ПАЛОМНИЦТВО ДО РИМА В ПЕРІОД МІЖ АНТИЧНІСТЮ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯМ

ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ, КРИТИКА

 1. КАРА-ВАСИЛЬЄВА Тетяна, БІЛА Оксана ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВІТЧИЗНЯНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ


ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ. ХРОНІКА ПОДІЙ

ПОШАНУВАННЯ
ВИЗНАННЯ
ВЕРНІСАЖ

Повернутись назад