Вісник 26/2015

МИСТЕЦЬКІ ПОСТАТІ

 1. Кравченко Я. Мистецькі настанови Михайла Бойчука та філософські символи Григорія Сковороди у творчій долі Ярослави Музики. До 120-ліття від дня народження (Artistic instructions of Mykhaylo Boychuk and philosophic symbols of Hruhoriy Skovoroda in creative destyni of Yaroslava Muzyka)
 2. Федорук О. Життя людське в одному листі…
 3. Бокотей М. Авторська індивідуальність у скляних композиціях Ремігіюса Крюкаса (The individual author’s line in glass design of Remigijus Kriukas)
 4. Болсун А. Творчість Юрія Новосельського як іконописне явище другої половини XX століття (Works of Jerzy Novoselsky as an iconographic phenomenon of the second half of the twentieth century)
 5. Юрченко І. Особливості формування універсальної моделі процесу формотворення (Features of formation of a universal model of shaping things)
 6. Куліш О. Мистецтвознавчий дискурс щодо виявлення архетипів у художній творчості (на прикладах власного проекту та експонатів) (Discourse of art criticism regarding identify archetypes in artistic creativity (with examples own project and exhibits))
 7. Тканко О. Мода і кітч: метаморфози образів костюму (The fashion and kitsch: metamorphosis of the images)
 8. Луковська О., Крохмалюк О. Рецепція релігійних образів у творчості Анатолія Слободяна (Reception of religious images in the creativeness of Anatoliy Slobodyan)
 9. Майстренко-Вакуленко Ю. Рисунок у творчості галицьких майстрів (кінець XVII – початок XX століття) (Easel Drawing in the work of Galician artists (end of XVII – beginning of XX century))

ХУДОЖНЯ ОСВІТА І ВИХОВАННЯ

 1. Мартиненко Н. Художня школа західного Лондона як провідний формотворчий чинник становлення британського дизайнера другої половини ХІХ століття (West London School of Art as a leading factor in the formation of the national British designer in the second half of the XIX century)
 2. Фомічова Н. Формування творчого потенціалу художника-живописця на засадах академічної художньої освіти (Creative potential of artists-painters formation on the basis of academic art education
 3. Кость С. Мистецтво спілкування: сутнісні характеристики (The art of communication: the essential characteristics

МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ ПОШУК

 1. Дударець В. Благоустрій територій у ландшафтному дизайні та його особливості (Equipping with modern amenities of territories is in landscape design and his feature
 2. Бабунич Ю. Модернізм і пошуки нових принципів формотворення в українському живописі кінця XIX – першої третини XX ст. (Modernizm and seach for new principles of forming in the Ukrainian painting of the end of XIX – the first third of the twentieth century)
 3. Чупріна Н. Сучасні концепції та моделі модного процесу (Basic modern conceptions and models of fashionable process)
 4. Чаплій О. Типологія української звукової керамічної пластики (The typology of Ukrainian sound ceramic art) 
 5. Якимова О. Образи старозавітних персонажів у сюжетних композиціях поліхромій Східної Галичини першої третини ХХ ст. (Images of Old Testament characters in the subject compositions of murals of Eastern Galicia in the first third of the twentieth century)
 6. Дідух А. Проста аплікація у колекціях прет-а-порте сучасних вітчизняних дизайнерів-модельєрів (Simple applique in the pret-a-porter collections of contemporary fashion designers)
 7. Драницький Ю. Дизайн інтер’єрів сучасних готельних комплексів України: концептуальні підходи до проектування (The interior design of modern hotel complexes in Ukraine: conceptions of the method)
 8. Лисун Я. Збереження пам’яток монументального живопису Галичини XVIII – початку ХХ ст.: Домініканський костел у Підкамені (Save a monumental painting of Halicia of the XVIIIth – beginning of the XXth centuries: Dominican Church in Pidkamin)
 9. Король Н. Народні традиції в моделюванні дитячого одягу: історичний досвід українських дизайнерів (The folk traditions in the children’s fashion design: the historical experience of the Ukrainian designers)
 10. Го Кай. Китайське художнє скло в контексті мистецького руху “glass studio movement” (Chinese art glass in context of art movement “Glass studio movement”)

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

 1. Шпонтак Т. Українська кераміка на міжнародних мистецьких акціях 1970-х – 1980-х років (Ukrainian pottery in international art events of the 1970s – 1980s.
 2. Юрчишин Г. Становлення сучасної архітектурної школи Прикарпаття та архітектор Олег Козак (Formation of modern Architectural School of Precapathian region. Oleh Kozak: the architect, painter and teacher)
 3. Стеф’юк Р. Композиційно-стильові особливості церковної обстави художнього деревообробництва в церкві Успіння св. Анни с. Бистрець Верховинського району на Івано-Франківщині (Artistic woodwork in Assumption of St. Anne’s Church: peculiarities of style and composition. (Bystrets vil., Verkhovyna region))
 4. Руденко О. Вірменський слід у розвитку львівського мистецтвознавства: Ян Болоз Антонєвич (The Armenian trace in the development of Lviv art studies)
 5. Дутка В. Етнореґіональна специфіка Буковини та її вплив на формування килимарства (Ethno regional specific character of Bukovyna and its influence on the formation of carpet-making)
 6. Ненашева О. Сакральні пам’ятки Вірменії в культурологічних студіях І. В. Моргілевського 1920-1930-ті рр. (Armenian Sacral Monuments in H. V. Morgilevsky’s Culturological Studies. 1920-1930s.) 
 7. Приймак Х. Художні особливості Сокальської традиційної писанки кінця ХІХ ― початку ХХ ст. (Armenian Sacral Monuments in H. V. Morgilevsky’s Culturological Studies. 1920-1930s.)

МЕНЕДЖМЕНТ МИСТЕЦТВА

 1. Нікітенко К. Розвиток самоменеджменту у творчій діяльності митців (The development of self-menedgement in the creative activities of artists

РЕЦЕНЗІЇ.ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

 1. Рецензія на книгу Р. Шмагала
 2. Визнання
 3. Репрезентації
 4. Акції

Повернутись назад