Про кафедру

Кафедра художнього текстилю ЛНАМ – провідна школа професійного мистецтва художнього текстилю в Україні.

Подолавши існуючі раніше  певні обмеження простору декоративно-ужиткового мистецтва, СУЧАСНЕ  МИСТЕЦТВО  ХУДОЖНЬОГО  ТЕКСТИЛЮ  охоплює широкий спектр художніх практик різних напрямків - образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, дизайн, сontemporary art.

Щоб відповідати таким запитам, студенти вивчають широкий спектр традиційних та сучасних новаційних  технік:  різноманітні види ткацтва (ремізне, килимове, гобеленове), техніки фарбування (сито-друк, «шиборі» - «вузликове фарбування», «контактне фарбування рослинами») та розпису тканин  (батик, вільний розпис), інші способи декорування  тканин (комп’ютерний принт, печворк, квілт, голкові техніки, колаж), а також «мистецтво волокна» (клейові техніки, валяння, ручно черпаний папір).

Майстерні кафедри

 • ткацька майстерня
 • майстерня друку, розпису тканин та «ручно черпаного» паперу
 • майстерня фарбування тканин
 • майстерня з «контактного фарбування» та «медіум-принту»

Навчання за двома освітніми програмами:

Освітній рівень «БАКАЛАВР» 

 • освітня програма «Художнє ткацтво»
 • освітня програма «Художній розпис тканин»

Навчаючись  за певною освітньою програмою студент отримує ґрунтовні знання з  тих чи інших технологічних аспектів (практик)  створення текстильних творів/виробів. Разом з тим, на кафедрі сформовані традиції розширення цих аспектів  - включення у навчальний план кожної Освітньої програми коротких курсів з альтернативної технології.

Освітній рівень «МАГІСТР» 

 • освітня програма «Арт текстиль»
 • освітня програма «Текстиль предметного середовища»

Магістерські  освітні програми досліджують  сучасні  тенденції  текстильних  мистецьких практик  залежно від сфери функціонування:

 • новаційні мистецькі авторські практики (образотворче мистецтво, авторський експериментальний текстиль, актуальні практики);
 • суб’єктивне художнє висловлювання в межах кожної Освітньої програми не тільки може бути вирішено у будь яких  матеріалах та техніках, але й передбачає серйозне дослідження контексту побутування та реалізації творчого задуму;
 • «предметна творчість» (декоративне мистецтво, текстильний дизайн)

Значення фундаментальних мистецьких дисциплін

Загальновідомий вираз:  «Художній текстиль - живопис  нитками».  Саме тому дисципліни «живопис», «рисунок» та «кольорознавство» - базові дисципліни, програми яких враховують специфіку  феномену художньої тканини з врахуванням значення його живописно-вальорних та графічно-тональних  якостей.

Новації останнього десятиріччя  - компютерне проектування, еко-принт, «ручно черпаний» папір, арт-бук

Від 2006 року в навчальні плани усіх спеціалізацій кафедри (нині усіх Освітніх програм) введено дисципліну «комп’ютерне проектування», яке розширило  перелік засобів декорування сучасних текстильних творів. Результатом останніх напрацювань методики цієї дисципліни була поява  в навчальних програмах  ОР «магістр» нового завдання - створення «арт буку» як авторського формату представлення магістерського дослідження,  що розширює сфери кваліфікаційних компетентностей  наших  випускників (графічний дизайн, поліграфія).

Актуальний нині екологічний  тренд застосовується у запровадженні на кафедрі нової техніки декорування текстильних виробів та паперу – «еко-принт» («медіум-принт») на основі авторських розробок викладачами техніки «контактного фарбування» за допомогою рослин. Не менш популярною мистецькою практикою нині є техніка «ручно черпаного» паперу», яка теж в останні роки посіла чільне місце у програмах кафедри.

Участь у програмах «академічної мобільності» ЛНАМ

Щороку наші студенти за рейтинговими балами  виграють конкурси, беручи участь у програмі «академічної мобільності», яка діє у ЛНАМ. Майже кожного семестру 1-2 студенти навчаються у європейських мистецьких закладах, де знайомляться з методиками вивчення сучасного текстильного мистецтва.

Творча та дослідницька робота студентів кафедри

Навчальні майстерні та творча атмосфера кафедри мотивують студентів до активної власної творчої та дослідницької діяльності. Щороку в Галереї ЛНАМ, в інших галереях Львова,  а також і інших міст України  відбуваються персональні, чи колективні мистецькі проекти, що презентують творчі роботи наших студентів, які усе частіше базуються на їх власних дослідженнях  сучасних мистецьких тенденцій та актуальних практик.

Міжнародна діяльність кафедри

Тісні міжнародні зв’язки викладачів кафедри з європейськими партнерськими мистецькими закладами дозволяють студентам брати участь у спільних мистецьких проектах та пленерах, які відбуваються в Україні та поза її межами.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

 • Філософія
 • Історія культури
 • Іноземна мова
 • Педагогіка і психологія
 • РИСУНОК
 • ЖИВОПИС
 • КОЛЬОРОЗНАВСТВО
 • Пластична анатомія
 • Історія мистецтва (українського, зарубіжного)
 • КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
 • ПРОЕКТУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО  ТЕКСТИЛЮ
 • Матеріалознавство
 • ТЕОРІЯ ТКАЦЬКИХ  ПЕРЕПЛЕТЕНЬ
 • ТЕХНІКИ ДЕКОРУВАННЯ  ТКАНИН
 • ЕКО-ПРИНТ
 • Інтелектуальна власність та менеджмент в мистецтві
 • Історія орнаменту та тканин
 • Історія гобелену /історія костюму/історія батику
 • ХУДОЖНІЙ ТЕКСТИЛЬ  В  ІНТЕР’ЄРІ
 • Методика викладання спецдисциплін
 • Етнографічна практика
 • Пленерно-живописна практика
 • Педагогічна практика
 • МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ  МАГІСТЕРСЬКОГО  ДОСЛІДЖЕННЯ
 • ІСТОРІЯ СУЧАСНОГО  ХУДОЖНЬОГО  ТЕКСТИЛЮ
 • Тематична фігуративна (абстрактна) композиція
 • Проектування одягового (інтер’єрного) текстилю
 • ДИПЛОМНЕ  ПРОЕКТУВАННЯ

Історія кафедри

З історією кафедри можна ознайомитися, переглянувши ювілейний каталог, створений у 2016 р. до 70-ї річниці існування нашої кафедри.

Каталог кафедри

Каталог кафедри Художнього текстилю
Львівської Національної академії мистецтв

Макет, тексти – Таміла Печенюк
Комп’ютерна верстка – Катерина Цуркан
Англійський переклад Марина Наумчук, Катерина Кусько
Фото – викладачі кафедри художнього текстилю
В каталозі використані матеріали дисертаційного дослідження Катерини Цуркан

Завантажити (pdf)

Фото з життя кафедри художнього текстилю

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Корпус №2, 3 поверх
тел. 032 2470240, textile@lnam.edu.ua
www.textile.lnam.edu.ua