Спеціалізована вчена рада

+38 032 276-1475
specrada@lnam.edu.ua

Спеціалізована Вчена Рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата мистецтвознавства Д.З5.103.01, оновлюючи склад провідних науковців України в ділянці образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, успішно працює у Львівській національній академії мистецтв впродовж 19-ти років. За роки діяльності ради у ній було захищено більше 100 дисертацій (з них 9 докторських). Рада є єдиною в Україні, де захищають докторські дисертації за спеціальністю 17.00.06 — декоративне і прикладне мистецтво.

За період останньої каденції спеціалізованої вченої ради Д.35.103.01 з жовтня 2010 року по жовтень 2013 року рада провела захисти 14 кандидатських дисертацій, з них 10 за спеціальністю 17.00.06 — декоративне і прикладне мистецтво, та 4 за спеціальністю 17.00.05 — образотворче мистецтво.

Необхідність відкриття спеціалізованої ради обґрунтовувалася тим, що Львівська національна академія мистецтв є провідним вищим навчальним закладом регіону четвертого рівня акредитації, що готує фахівців у галузі образотворчого та декоративно- прикладного мистецтва, а також молодих науковців, що отримують освітні послуги на кафедрі історії і теорії мистецтва та на кафедрі менеджменту соціокультурної діяльності.

Підготовка наукових кадрів здійснюється через аспірантуру та докторантуру академії, за час діяльності яких у спеціалізованій вченій раді Д.35.103.01 захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 39 випускників. На базі Львівської національної академії мистецтв упродовж багатьох років працює науково-дослідницький відділ, що реалізовує наукові проекти, скеровані на розширення наукової бази з історії та теорії українського мистецтва та навчально-методичної літератури.

До персонального складу ради запрошені відомі науковці, доктори наук, які активно працюють за її профілем і мають публікації у відповідній галузі, зокрема, погодилися на участь у роботі в раді 12 докторів мистецтвознавства, 2 доктори історичних наук — професори кафедри історії і теорії мистецтва і мають публікації за спеціальністю 17.00.05 — образотворче мистецтво, 17.00.06 — декоративне і прикладне мистецтво; серед 15 членів ради — 8 працівники Львівської національної академії мистецтв. Свою згоду на участь у роботі ради надали провідні вчені України, зокрема 4 члени-кореспонденти академії мистецтв України, академік Академії Наук Вищої школи України, дійсний член Російської академії художньої критики, лауреати обласних, регіональних премій та Державної премії України м. Т. Г. Шевченка.

Головою спеціалізованої ради в даний час є завідувач кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор, члена-кореспондент Національної академії мистецтв України Стельмащук Г. Г., заступник голови — завідувач кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв, професор, доктора мистецтвознавства Голубця О. М., вчений секретар — доцент кафедри історії теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства Цимбалу Л. І.

Створення спеціалізованої вченої ради Д.35.103.01 у Львівській національній академії мистецтв з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата мистецтвознавства та доктора мистецтвознавства за спеціальностями 17.00.05 образотворче мистецтво та 17.00.06 — декоративне і прикладне мистецтвопозитивно впливає на активізацію і покращення якості мистецтвознавчих досліджень в Україні, забезпечує її фахівцями найвищої кваліфікації.