Освітній процес

Проєкти освітніх програм

Освітній рівень Бакалавр (проєкт)
Пропозиції та обговорення щодо оновленої освітньої програми надсилати на sacral@lnam.edu.ua

Силабуси навчальних дисциплін

ОР Бакалавр

ОР Магістр