Освітній процес


Ціль освітньої програми "Сакральне мистецтво" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Надати здобувачам освіти фахові знання з історії і теорії східнохристиянського іконопису, сформувати у них розуміння церковної традиції та синтезу храмового мистецтва, розвинути у здобувачів освіти творчі навички для формування професійної кар’єри, зокрема:
- виконувати іконописні твори для храмів і твори виставкового характеру;
- розробляти та вміти обгрунтувати іконографічну програму середовища церкви (каплиці);
- проектувати іконостаси;
- проектувати і виконувати сакральний твір в техніках монументального живопису.

Програми орієнтована на розвиток і творення сучасного українського сакрального мистецтва.

Середовище міста Львова, відоме своїми сакральними пам'ятками і найбільшими музейними колекціями церковного мистецтва в Україні, сприяє побудувати освітній процес з максимальним зануренням у контекст християнської творчості.

Студенти програми вивчають українську іконописну традицію у взаємодії з іншими національними і регіональними традиціями, щоб через сакральне мистецтво розуміти історичні та культурні контексти сучасного мистецтва та власної ідентичності.
 

Проєкти освітніх програм

Освітній рівень Бакалавр (проєкт)
Пропозиції та обговорення щодо оновленої освітньої програми надсилати на sacral@lnam.edu.ua

Силабуси навчальних дисциплін

ОР Бакалавр

ОР Магістр