Факультет історії і теорії мистецтв

Освітній процес

Освітні програми

 

Бакалаврська Програма «Історїя і теорія мистецтва» для тих, хто хоче здобути: 

 • ґрунтовні фактологічні та теоретичні знання з історії світового мистецтва 
 • фахові знання з історії та сучасного українського мистецтва 
 • навички критичного мислення та ґенерації нових ідей 
 • практики міжкультурної комунікації та організації діяльності у сфері культури та мистецтва 
 • умілості спілкування іноземними мовами 
 • компетентності, необхідні для дослідження мистецтва, його презентації в сучасному соціокультурному просторі; 

Унікальність навчання на бакалаврській програмі «Історія і теорія мистецтва» полягає у тому, що  

 • теоретичні курси упродовж навчання поєднуються з практикумами спільно з художниками, дизайнерами (кураторство мистецькими проєктами. медія-критика, наукові семінари, теоретично-практичні конференції.
 • Система навчальних практик (мистецтвознавчо-екскурсійна,  музейна, галерейна та педагогічна),  допоможе студентам стати активним співучасником або ж модератором  сучасних мистецьких проєктів.
 • У контексті міжнародної мобільності студенти мають можливості реалізовувати навчальні та дослідницькі  проєкти  в багатьох закордонних інституціях.
 • Наші студенти поділяють спільні наукові та гуманістичні цінності, сповідують значимість особистої думки, толерантність, шанують власні етномистецькі традиції, цінують та поважають мистецьку різноманітність і мультикультурність. 

Де можуть працювати наші випускники:

 • Освітні та наукові установи.
 • Громадські та державні інституції, пов’язані з культурою та мистецтвом.
 • Музеї, галереї,  історико-культурні заповідники, культурні центри, сфера креативних індустрій, сфера культурної дипломатії.
 • Туристичні агенції, реклама, медія.
 • Продовжити навчання  в магістратурі  для поглиблення теоретичних і практичних знань та умінь.


Освітній рівень Бакалавр «Культурологія, артекспертиза»

Освітній рівень Бакалавр (проєкт, 2022)
Пропозиції та обговорення щодо оновленої освітньої програми надсилати на art@lnam.edu.ua

Навчальна програма «Культурологія, артекспертиза» унікальна за своїм змістовим наповненням. Студенти отримують глибокі та фактологічно багаті знання в інтегрованих сферах історії мистецтва та історії культури.

Ця бакалаврська програма дає можливість:

 • поглиблено вивчити історію світового та українського мистецтва; історію світової та української культури;
 • опанувати методику аналізу художніх творів;
 • отримати кваліфікацію арт-критика та арт-експерта;
 • здобути навички викладацько-педагогічної роботи;
 • оволодіти іноземною мовою певного рівня.

Навчання на бакалаврській програмі передбачає поєднання теоретичних знань, фахових вмінь мистецтвознавця/культуролога,базових організаційних навичок.

Наших випускників в майбутньому чекають:

 • навчальні програми рівня «Магістр»;
 • освітні та наукові заклади;
 • численні інституції, пов’язані зі збереженням культурно-мистецьких пам’яток;
 • інституції,які формують сучасну культурно-національну ідентичність;
 • сфера креативних індустрій, туризму, реклами, медіа.

 

Освітній рівень Магістр «Мистецтвознавство»

Ця магістерська програма дасть знання тим, хто прагне зрозуміти та вивчити:

 • Процеси культурогенезу, феномен людського в культурі та культурного в людині.
 • Художньо-естетичні виміри культури.
 • Різноманітні культурологічні теорії та концепції.
 • Пов’язаність людина – культура – соціум – економіка та технологія.
 • Соціальні та культурні контексти, у яких формуються смисли і цінності сучасної культури, української зокрема, напрацьовуються способи культурної взаємодії.
 • Основи менеджменту культури.

 Навчання на магістерській програмі відбувається як творчий діалог студентів і викладачів, в процесі якого формуються теоретичні знання, практичні вміння та унікальний досвід. Ця програма для тих, хто хоче розвинути критичне та творче мислення, навчитися поєднувати індивідуальну та командну роботу.

 Де можуть працювати наші випускники:

 • Освітні та наукові установи.
 • Громадські та державні інституції, пов’язані з культурою та мистецтвом.
 • Музеї, галереї,  історико-культурні заповідники, культурні центри, сфера креативних індустрій, сфера культурної дипломатії.
 • Туристичні агенції, реклама, медіа.
 • Продовжити навчання  в аспірантурі  на здобуття освітньо-наукового  рівня «доктора філософії»

Навчальні дисципліни ОР "Бакалавр " "Історія і теорія мистецтва" 1-2 курс

Історія і теорія мистецтва

Назва дисципліни

Силабус

ОК.1

Філософія

pdf

ОК.2

Історія культури

pdf

ОК 3

Іноземна мова за професійним спрямуванням

pdf

ОК. 4

Комп'ютерні технології

pdf

ОК.5

Академічне письмо

pdf

ОК.6

Методика викладання спецдисциплін

pdf

ОК.7

Педагогіка, психологія

pdf

ОК.8

Вступ до історії мистецтва

pdf

ОК.9

Основи архітектури

pdf

ОК.10

Основи рисунку, живопису, композиції

pdf

ОК.11

Техніко-технологічна експертиза творів мистецтва

pdf

ОК.12

Кольорознавство

pdf

ОК.13

Міфологія в мистецтві

pdf

ОК.14

Аналіз художнього твору

pdf

ОК.15

Філософія мистецтва

pdf

ОК.16

Музеєзнавство

pdf

ОК.17

Галерейна діяльність

pdf

ОК.18

Артрецензування

pdf

ОК.19

Атрибуція та експертна оцінка творів мистецтва

pdf

ОК.20

Давнє українське мистецтво

pdf

ОК.21

Укр.мис-во доби Середньовіччя

pdf

ОК.22

Укр.мис-во доби Відродження

pdf

ОК.23

Мистецтво укр. Бароко

pdf

ОК.24

Укр. обр. мис-во 19 ст.

pdf

ОК.25

Укр. обр. мис-во 20-21 ст.

pdf

ОК.26

Образотв. мис-во і арх-ра Давнього світу і Античності

pdf

ОК.27

Образотв. мис-во і арх-ра Середньовіччя

pdf

ОК.28

Образотв. мис-во і арх-ра доби Відродження

pdf

ОК.29

Образотв. мис-во і арх-ра доби Бароко

pdf

ОК.30

Образотв. мис-во і арх-ра 18-19 ст.

pdf

ОК.31

Образотв. мис-во 20ст.

pdf

ОК.32

Історія дизайну

pdf

ОК.33

Архітектура 20-21 ст

pdf

ОК.34

Сучасне мистецтво

pdf

ОК.35

Історія орнаменту

pdf

ОК.36

Історія художньої кераміки

pdf

ОК.37

Історія художнього металу

pdf

ОК.38

Історія художньої тканини

pdf

ОК.39

Історія костюму

pdf

ОК.40

Історія художнього скла

pdf

ОК.41

Історія інтер’єру і меблів

pdf

ОК.42

Історія
мистецтвознавства і художньої критики

pdf

ОК.43

Сучасне українське декоративне мистецтво

pdf

ОК.44

Синтез просторових мистецтв

pdf

ОК.45

Галерейна (навчальна) практика

pdf

ОК.46

Музейна практика

pdf

ОК.47

Мистецтвознавчо-екскурсійна практика

pdf

ОК.48

Педагогічна практика pdf

 

Вибіркові компоненти освітньої програми

ВБ.2.2.1 (а) Мистецтво Сходу pdf
ВБ.2.2.1 (б) Мистецтво українського аванґарду pdf
ВБ.2.2.2 (а) Культура і мистецтво Пн. Пд.Америки, Австралії  pdf
ВБ.2.2.2 (б) Мистецтво США pdf
ВБ 2.2.3 (а) Сучасна арт критика pdf
ВБ 2.2.3 (б) Мистецтво Центрально-Східної Європи pdf
ВБ.2.2.4 (а) Іконографія та іконологія pdf
ВБ.2.2.4 (б) Основи реставраційної справи pdf
ВБ.2.2.5 (а) Мистецька освіта в Україні і світі pdf
ВБ.2.2.5 (б) Українські мистці у світі pdf
     

Навчальні дисципліни ОР "Бакалавр " "Історія і теорія мистецтва" 3-4 курс

Історія і теорія мистецтва

Назва дисципліни

Силабус

Методзабезпечення

ОК.2

Іноземна мова за професійним спрямуванням

pdf

ОК.3

Педагогіка, психологія

pdf

ОК 4

Філософія мистецтва

pdf

ОК. 6

Атрибуція та експертиза творів мистецтва

pdf

ОК.7

Методика викладання спецдисциплін

pdf

ОК.10

Арт рецензування

pdf

ОК.16

Укр. обр. мис-во 18 ст.

pdf

ОК.17

Укр. обр. мис-во 19 ст.

pdf

ОК.18

Укр. обр. мис-во 20 -21 ст.

pdf

ОК.22

Заруб. образотв. мис-во і арх-ра доби Бароко

pdf

ОК.23

Заруб. образотв. мис-во і арх-ра 18 ст.

pdf

ОК.24

Заруб. образотв. мис-во і арх-ра 19 ст.

pdf

ОК.25

Заруб. образотв. мис-во 20-21 ст.

pdf

ОК.31

Історія художнього скла

pdf

ОК.32

Історія інтер’єру і меблів

pdf

ОК.33

Сучасне монументальне мистецтво

pdf

ОК.34

Історія мистецтвознавства і худ. критики

pdf

ОК.35

Аналіз художнього твору

pdf

ОК.38

Історія культури

pdf

ОК.40

Мистецтвознавчо-етнографічна практика

pdf

ОК.41

Педагогічна практика

pdf

   
   
   

Вибіркові компоненти освітньої програми

В.Б.1

Вибіркова гуманітарна дисципліна (каталог)

pdf

ВБ.2.1

Основи аукціонної діяльності / ринок сучасного українського мистецтва

pdf

   
   
   
   

ВБ.3.3

Сучасна архітектура / Технотекстиль в архітектурі

pdf

ВБ.3.4

Історія дизайну/ Етнодизайн

pdf

   
   
   

ВБ.3.8

Іконографія та іконологія / Сучасне сакральне мистецтво

pdf

ВБ.3.9

Культура і мистецтво Пн. Пд.Америки, Австралії / Відео-Арт

pdf

ВБ.3.10

Мистецтво Центрально-Східної Європи / Репрезентація сучасного мистецтва

pdf

ВБ.3.11

Дисципліна вибіркової підготовки (каталог)

pdf

ВБ.3.12

Дисципліна вибіркової підготовки (каталог)

pdf

ВБ.3.13

Дисципліна вибіркової підготовки (каталог)

pdf

 

Навчальні дисципліни ОР "Бакалавр " "Культурологія, артекспертиза" 1-2 курс

Каталог силабусів навчальних дисциплін - переглянути

Навчальні дисципліни ОР "Бакалавр " "Культурологія, артекспертиза" 3-4 курс

Культурологія, артекспертиза

 

Назва дисципліни

Силабус

Методзабезпечення

ОК.1

Філософія

pdf

ОК.2

Іноземна мова за професійним спрямуванням

pdf

ОК.3

Педагогіка, психологія

pdf

ОК.4

Музеєзнавство

pdf

ОК.5

Методика викладання спецдисциплін

pdf

ОК.6

Культурна політика

pdf

ОК.7

Основи наукових досліджень

pdf

ОК.8

Артрецензування

pdf

ОК.9

Культура наукового тексту

pdf

ОК.10

Атрибуція та експертиза творів мистецтва

pdf

ОК.11

Давнє українське мистецтво

pdf

ОК.12

Укр.мис-во доби Середньовіччя

pdf

ОК.13

Укр.мис-во доби Відродження

pdf

ОК.14

Мистецтво укр. Бароко

pdf

ОК.15

Укр.обр. мис-во і арх-ра 18 ст.

pdf

ОК.16

Укр. обр. мис-во і арх-ра 19 ст.

pdf

ОК.17

Укр. обр. мис-во і арх-ра 20 – 21 ст.

pdf

ОК.18

Заруб. образотв. мис-во і арх-ра Давнього світу і Античності

pdf

ОК.19

Заруб. образотв. мис-во і арх-ра Середньовіччя

pdf

ОК.20

Заруб. образотв. мис-во і арх-ра доби Відродження

pdf

ОК.21

Заруб. образотв. мис-во і арх-ра доби Бароко

pdf

ОК.22

Заруб. образотв. мис-во і арх-ра 18 ст.

pdf

ОК.23

Заруб. образотв. мис-во і арх-ра 19ст.

pdf

ОК.24

Заруб. образотв. мис-во і арх-ра 20-21 ст.

pdf

ОК.25

Історія орнаменту

pdf

ОК.26

Історія художньої кераміки

pdf

ОК.27

Історія художнього металу

pdf

ОК.28

Історія художньої тканини

pdf

ОК.29

Історія костюму

pdf

ОК.30

Історія художнього скла

pdf

ОК.31

Історія інтер’єру і меблів

pdf

ОК.32

Сучасне монументальне мистецтво

pdf

ОК.33

Історія мистецтвознавства і худ. критики

pdf

ОК.34

Аналіз художнього твору

pdf

ОК.35

Основи архітектури

pdf

ОК.36

Вступ до мистецтвознавства

pdf

ОК.37

Дипломна робота

pdf

ОК.38

Історія культури

pdf

ОК.39

Міфологія в мистецтві

pdf

ОК.40

Культурологічно-етнографічна практика

pdf

ОК.41

Педагогічна практика

pdf

ОК.42

Музейна практика

pdf

ОК.43

Галерейна (навчальна) практика

pdf

Вибіркові компоненти освітньої програми

ВБ.1

Вибіркова гуманітарна дисципліна (каталог)

pdf

ВБ.2

Основи аукціонної діяльності / Старослов’янська мова

pdf

ВБ.3.1

Мистецтво провокації та провокація в мистецтві 

pdf

ВБ.3.2

Синтез просторових мистецтв

pdf

ВБ.4.1

Організація культурно-мистецьких акцій 

pdf

ВБ.4.2

Соціокультурна діяльність

pdf

ВБ.5

Образотворче мистецтво Галичини  / Еволюція європейських стилів у мистецтві західноукраїнського регіону

pdf

ВБ.6

Мистецтво Сходу / Мистецтво українського аванґарду

pdf

ВБ.7.1

Сучасна архітектура

pdf

ВБ.7.2

Технотекстиль в архітектурі

pdf

ВБ.8.1

Історія дизайну 

pdf

ВБ.8.2

Етнодизайн

pdf

ВБ.9.1

Галерейна діяльність 

pdf

ВБ.9.2

Форми і напрями акціонізму

pdf

ВБ.10

Кольорознавство / Колір в мистецтві

pdf

ВБ.11

Культурна антропологія / Мистецтво і культура США

pdf

ВБ.12

Іконографія та іконологія / Сучасне сакральне мистецтво

pdf

ВБ.13.1

Культура і мистецтво Пн. і Пд. Америки, Австралії

pdf

ВБ.13.2

Менеджмент соціокультурних об’єктів

pdf

ВБ.14.1

Мистецтво Центрально-Східної Європи 

pdf

ВБ.14.2

Музеї сучасного мистецтва

pdf

ВБ.15

Дисципліна вибіркової підготовки (каталог)

pdf

ВБ.16

Дисципліна вибіркової підготовки (каталог)

pdf

ВБ.17

Дисципліна вибіркової підготовки (каталог)

pdf

Навчальні дисципліни ОР "Магістр " "Мистецтвознавство"

Мистецтвознавство

Назва дисципліни

Силабус

Методичне забезпечення

ОК.1

Сучасна європейська філософія

pdf

ОК.2

Методика викладання спецдисциплін у вищій школі

pdf

ОК.3

Культура і мистецтво в сучасній репрезентації (англ.)

pdf

ОК 4

Менеджмент соціокультурних проєктів

pdf

ОК.5

Культурологічні теорії та концепції

pdf

ОК. 6

Культура і мистецтво постмодернізму

pdf

ОК.7

Мистецтво української діаспори

pdf

ОК.8

Новітнє українське мистецтвознавство

pdf

ОК.9

Дипломна робота

pdf

ОК.10

Методика підготовки наукової роботи

pdf

ОК.11

Педагогічна практика

pdf

ОК.1

Сучасна європейська філософія

pdf

ОК.2

Методика викладання спецдисциплін у вищій школі

pdf

ОК.3

Культура і мистецтво в сучасній репрезентації (англ.)

pdf

ОК 4

Менеджмент соціокультурних проєктів

pdf

ОК.5

Культурологічні теорії та концепції

pdf

ОК. 6

Культура і мистецтво постмодернізму

pdf

ОК.7

Мистецтво української діаспори

pdf

ОК.8

Новітнє українське мистецтвознавство

pdf

ОК.9

Дипломна робота

pdf

ОК.10

Методика підготовки наукової роботи

pdf

ОК.11

Педагогічна практика

pdf

Вибіркові компоненти освітньої програми

ВК 1

Дисципліна вибіркової підготовки (каталог)

pdf

ВК 2

Музеї сучасного мистецтва / Основи аукціонної діяльності

pdf

ВК 3

Концептуальні проблеми сучасного мистецтва / Візуальна культура кін. ХХ – поч. ХХІ ст

pdf

ВК 4

Методологія аналізу художнього твору / Мистецтво провокації і провокація в мистецтві

pdf

ВК 5

Художньо-проєктна культура / Національні моделі в дизайні ХХ – ХХІ ст.

pdf

ВК 6

Переддипломна практика в закладах культури/Переддипломна практика в закладах влади

pdf

ВК 7

Дисципліна вибіркової підготовки (каталог)і

pdf


Навчальні плани

Каталог вибіркових дисциплін Факультету ІТМ

ОСІННІЙ СЕМЕСТР
Технотекстиль в парадигмі сучасного дизайну (Л. Цимбала) 
Популярна культура і кітч (Б. Шумилович) 
Акційне мистецтво і перформанс (І. Гаюк) 
Управління публічним сектором культури (Щурко) 
Ревіталізація урбаністичних об’єктів (Щурко) 

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР
Мистецтво США (Б. Гринда) 
Історія дизайну (Л. Цимбала) 
Сучасне мистецтво (Х. Береговська) 
Сучасна арт-критика (Р. Яців)
Мистецтво Центрально-Східної Європи (Левкович) 
Організація культурно-мистецьких акцій (Левкович) 
Кураторство і галерейна діяльність (Х. Береговська) 
Культура і мистецтво в сучасних репрезентаціях (Х. Береговська) 
Електронне врядування у сфері культури (О. Дацко) 
Просторове планування культурного розвитку (Щурко) 
Електронна комерція в культурі (Т.Кулешник) 

Для вибору дисциплін студенту необхідно звернутися на кафедру із відповідною заявою.

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761475, art@lnam.edu.ua