Кафедра графічного дизайну

Кафедра графічного дизайну ЛНАМ готує фахівців у галузі візуальної комунікації. Навчання на кафедрі здійснюється за світовими стандартами, узгодженими міжнародною фаховою спільнотою (Icograda/Ico-D). Це спонукає професорсько-викладацький склад застосовувати найновіші методики навчання, створювати та постійно вдосконалювати програми навчальних дисциплін, використовувати актуальну літературу та інші джерела інформації.

Студенти кафедри графічного дизайну ЛНАМ представляють усі реґіони України. Упродовж навчання вони показують найвищі результати. Щороку це засвідчується перемогами в престижних загальноукраїнських і міжнародних конкурсах. Їхні дипломні роботи неодноразово перемагали на форумах з дизайн-освіти.

Наші студенти системно працюють над задачами різного рівня складності. Після завершення навчання кожен отримає міцне портфоліо, яке потрібне для успішної дизайнерської кар’єри.

Згідно з опитуваннями останніх кількох років, понад 80% випускників кафедри графічного дизайну ЛНАМ працюють за спеціальністю. Роботодавці високо оцінюють випускників кафедри, чимало колишніх студентів створили успішні дизайн-студії та самі стали роботодавцями.

Викладачі кафедри графічного дизайну — визнані фахівці у своїх галузях, дизайнери, ілюстратори, художники. Це доктори і кандидати наук, заслужені художники України, заслужені діячі мистецтв, переможці регіональних і загальноукраїнських конкурсів. Поєднання педагогічної і професійної діяльності, регулярні стажування в Україні й за кордоном дозволяють застосовувати найновіші інструменти й методи викладання. Викладачі кафедри постійно оновлюють програми навчальних дисциплін, вводять нові завдання, удосконалюють методичне забезпечення.

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35Б, Корпус №4, 6 поверх
тел. 032 2761479, graphic@lnam.edu.ua