Результати діяльності

Звіт спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій за 2017р.
Звіт спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій за 2013-2016 рр
.
Звіт спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій за 2017-2020 рр.

у Львівській національній академії мистецтв відбулися такі захисти дисертацій:

Єфімова А.В. «Художні практики в урбаністичних просторах кінця ХХ — початку ХХІ століть (досвід Західної України)», спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Науковий керівник — доктор історичних наук, професор кафедри історії і теорії мистецтва Рибак Оксана Зіновіївна

Кравченко М.Я. «Мистецтво прикрас в Україні останньої третини ХХ- початку ХХІ століття: європейський контекст, художні особливості, персоналії»«, спеціальність 17.00.06 — декоративне і прикладне мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Науковий керівник- кандидат мистецтвознавства, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНАм Шафран Роксолана Степанівна.

Гончарук О.В. «Портретна скульптура Львова другої половини ХХ століття: композиційні моделі та образно-пластична структура», спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво, на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Науковий керівник — кандидат мистецтвознавства, доцент Лупій Світлана Петрівна.

Гаврош О.І. «Побутовий живопис Закарпаття 1945–1991 років: еволюція жанру, тематика, персоналії», спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Науковий керівник — кандидат мистецтвознавства, доцент Закарпатської академії мистецтв Приймич Михайло Васильович

Папета О.В. «Творчість Людмили Семикіної: жанрова специфіка, художні особливості творів», спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Науковий керівник — доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри ІТМ Стельмазщук Галина Григорівна.

на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 — образотворче мистецтво ЛЕСІВА А.П. «Юда Іскаріот в українському мистецтві ХУ — ХУІІІ ст. Іконографія та символіка образу».

на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.06 — декоративне і прикладне мистецтво ВОЛЯНЮК Н.М.«Народна вишивка Тернопільщини ХХ століття(історіографія, типологія, художні особливості)»

на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на за спеціальністю 17.00.06 — декоративне і прикладне мистецтво БІЛОГО В.Д. «Художнє дерево Косівщини другої половини XX століття (традиції та новації у творчості митців)»

на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 — образотворче мистецтво НЕБЕСНИКА І.І. (молодшого) «Графічне мистецтво Закарпаття другої половини ХХ століття: етапи розвитку, стилістичні особливості»

на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.06 — декоративне і прикладне мистецтво ГО КАЯ «Художнє скло Китаю другої половини XX — початку ХХІ століття: стильові особливості, традиції та інновації»

Кротової Тетяни Федорівної на тему: «КЛАСИЧНИЙ КОСТЮМ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МОДІ XIX — ПОЧАТКУ XXІ СТОЛІТТЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ І ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ». Спеціальність 17.00.06 — Декоративне і прикладне мистецтво

Білана Івана Сергійовича «Творчість Юрія Магалевського в контексті українського мистецького процесу першої третини хх століття», спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;

Тобілевич Галини Миколаївної "ДЕКОРАТИВНА ПЛАСТИКА В СУЧАСНОМУ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ«, спеціальність 17.00.06 — декоративно-прикладне мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;

Колпакової Наталі Ярославівни «СВЯТИЙ ГЕОРГІЙ В ГАЛИЦЬКОМУ ІКОНОПИСІ XІV–XVІ СТ.: ІКОНОГРАФІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ», спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;

Прокопчук Інни Юхимівни «МИСТЕЦТВО УКРАЇНСЬКОГО АВАНҐАРДУ 1910-х — ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ: ОБРАЗОТВОРЧІ ІДЕЇ КУБОФУТУРИЗМУ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС МИСТЕЦЬКОГО ФОРМОТВОРЕННЯ», спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;

Хао Сяо Хуа «ПОРТРЕТ В ЖИВОПИСІ КИТАЮ: СТАНОВЛЕННЯ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ, ПРОБЛЕМИ ЖАНРУ В МИСТЕЦТВІ XX СТ.», спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.