Склад ради

Відповідно до наказу № 374 від 13.03.2017 р. Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 лютого 2017 р.»  затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО у Львівській національній академії мистецтв   Д 35.103.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) мистецтвознавства за спеціальностями 17.00.05 «Образотворче мистецтво» та 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво» строком до 31 грудня 2019 року.

Голова ради:

1. Стельмащук Галина Григорівна. Доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ. 17.00.06,  17.00.05

 Заступник голови Спеціалізованої Вченої Ради           

2. Голубець Орест Михайлович.Доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМУ, завідувач кафедри художньої кераміки ЛНАМ. 17.00. 06,  17. 00. 05.

3. Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради Цимбала Лада Іванівна. Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ. 17.00.06.

4. Бірюльов Юрій Олександрович. Доктор мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну інтер’єру ЛНАМ. 17.00.05.

5. Кротова Тетяна Федорівна. Доктор мистецтвознавства, професор кафедри художнього моделювання костюма факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну МОН України, 17.00.06.

6. Кашуба Марія Василівна, доктор філософських наук, професор кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ, 17.00.05.

7. Левкович Наталія Ярославівна, доктор мистецтвознавства, доцент кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ, 17.00.06

8. Нікітенко Констянтин Вікторович. Доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ. 17.00.06.

9. Никорак Олена Іванівна. Доктор мистецтвознавства, професор, провідний вчений Інституту народознавства НАН України. 17.00.06.

10. Пучков Андрій Олександрович. Доктор мистецтвознавства, професор кафедри дизайну Інститут мистецтв Київського університету імені
Б.Грінченка МОН України, 17.00.05

11. Рибак Оксана Зіновіївна. Доктор історичних наук, професор кафедри ІТМ ЛНАМ. 17.00.05. 

12. Селівачов Михайло Романович. Доктор мистецтвознавства, професор,  завідувач кафедри дизайну та технологій  Київського національного університету культури і мистецтв Міністерства культури України, 17.00.06

13.  Соколюк Людмила Данилівна. Доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва ХДАДМ. 17.00.05.  

14. Федорук Олександр Касьянович. Академік НАМУ, доктор мистецтвознавства, професор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України. 17.00.05.

15. Шмагало Ростислав Тарасович. Доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету ІТМ ЛНАМ. 17.00.06.