Бірюльов Юрій Олександрович

Бірюльов Юрій Олександрович

професор, доктор мистецтвознавства

Народився 21 серпня 1952 р. у м. Софія (Болгарія).
Навчався у Львівському університеті на історичному факультеті (1970–1975).
У 1975–1978 працював вчителем історії у школі в селі Добростани Яворівського району Львівської області.
У 1978–1987 рр. працював науковим співробітником у Львівській національній галереї мистецтв.
Викладав історію мистецтва на кафедрі мистецтв Військового інституту Національного університету «Львівська політехніка» (1987–1996).
З 1997 р. головний науковий редактор видавництва «Центр Європи».
З 2002 р. викладає історію мистецтва і архітектури на кафедрі дизайну і основ архітектури НУ «Львівська політехніка», з 2011 р. на посаді доцента.
У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Стиль сецесія у мистецтві Львова кінця ХІХ — початку ХХ ст.» у Всесоюзному науково-дослідному інституті мистецтвознавства (Москва).
У червні 2013 р. після завершення процесу габілітації Вчена рада історичного факультету Варшавського університету присвоїла йому науковий ступінь габілітованого доктора гуманітарних наук у галузі історії мистецтва на підставі видатних наукових досягнень: монографії про львівську скульптуру та інших 25 наукових публікацій 2005-2013 рр.
1 липня 2014 р. Спеціалізована вчена рада Львівської національної академії мистецтв постановила присвоїти йому вчений ступінь доктора мистецтвознавства за спеціальністю «образотворче мистецтво».
Член Національної спілки художників України від 1989 р., член Спілки критиків та істориків мистецтва у Львові від 2000 р.
У 1986 р. створив і відкрив для експозиції у Львівській національній галереї мистецтв виставку «Львівська сецесія: архітектура, декоративно-прикладне мистецтво, графіка, книга, живопис, скульптура», що супроводжувалась науковим каталогом (Л., 1986, 96 с.) та доповідями.
У 1994 р. — співорганізатор виставки «Загальна крайова виставка у Львові 1894 р.» у Міжнародному центрі культури в Кракові.
Співробітничає з багатотомними виданнями — в Україні: «Енциклопедія Львова» і «Енциклопедія Сучасної України», в Польщі: «Słownik Artystów Polskich». Один з редакторів і від 1994 постійний автор часопису «Галицька брама».

Наукові інтереси:

Досліджує історію мистецтва Західної України і особливо Львова й Львівщини XVIII-XX ст. Автор понад 200 статей і книг, у тому числі монографій:

 1. Biriulow J. Secesja we Lwowie (Сецесія у Львові), польською мовою. — Warszawa, 1996. — 231 s.ISBN 83-86117-55-9
 2. Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. — Львів: Центр Європи, 2005; друге, змінене видання 2016. — 184 с.ISBN 978-966-7022-44-7
 3. Архітектура Львова XIX століття / Architektura Lwowa XIX wieku. — Kraków / Краків, 1997. — 91 с. + 174 ілюстр. (у співавторстві, укр. і пол. мовами).ISBN 83-85739-43-2
 4. Biriulow J. i in. Piotr Tarnawiecki, architekt lwowski (Пйотр Тарнавецький, львівський архітектор); пол. мовою, у співавторстві. — Львів, 2002. — 104 s.ISBN 966-7022-27-7
 5. Biriulow J. Rzeźba lwowska od połowy XVIII wieku do 1939 roku: Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy (Львівська скульптура від раннього класицизму до авангардизму, середина XVIII ст. — 1939 р.), пол. мовою. — Warszawa: Neriton, 2007, 388 s.ISBN 978-83-7543-009-7
 6. Бірюльов Ю. та ін. Архітектура Львова: Час і стилі. XIII–XXI ст. — Львів: Центр Європи, 2008. — 720 с. (у співавторстві). ISBN 978-966-7022-77-8
 1. Бірюльов Ю. Захаревичі: Творці столичного Львова. — Львів: Центр Європи, 2010. — 336 с.ISBN 978-966-7022-86-0
 2. Biryulov Y. / Бірюльов Ю. Sur les traces de l’Art Nouveau en Ukraine: Kiev et Lviv / Пам’ятки стилю модерн в Україні: Київ та Львів. — Bruxelles / Брюссель: CIVA, 2010. — 322 c. (укр. і франц. мовами).ISBN 2-930391-37-5
 3. Львівська поштівка: Мандрівка давнім містом / Текст та упорядкування Юрія Бірюльова. — Львів: Ладекс, 2012. – 488 с. (укр. і пол. мовами).ISBN 978-966-8233-57-9
 4. Бірюльов Ю. Львівська скульптура від раннього класицизму до авангардизму (середина XVIII – середина ХХ ст.). – Львів: Апріорі, 2015. – 528 с.ISBN 978-617-629-230-2

Упорядник, головний редактор і один з основних авторів книг:

 1. Львівщина: Історико-культурні та краєзнавчі нариси. — Львів: Центр Європи, 1998. — 392 с.ISBN 966-7022-23-4.
 2. Lviv: A Guidebook for the Visitor / Львів: Туристичний путівник. — First edition / Видання перше. — Lviv: Publishing House «Centre of Europe», 1999; Видання друге / Second edition: 2007. — 548 с. (Концепція, наукова і художня редакція, авторське упорядкування, макетування, авторство текстів на с. 7-20, 107–272, 487–500).ISBN 966-7022-09-9.
 3. Lwów: Ilustrowany przewodnik. — Lwów: «Centrum Europy», 2001. — 320 s.ISBN 966-7022-26-9 (Україна), 83-88649-32-9 (Польща).

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Корпус №4, 4 поверх
тел. 032 2437438, pi@lnam.edu.ua