Освітня програма

Для досягнення високого рівня підготовки випускників ОП «Дизайн середовища» забезпечує базову освітню теоретичну складову з циклу гуманітарних дисциплін, передбачає опанування знаннями з фундаментальних художніх дисциплін – скульптури, рисунку, живопису, та надає ґрунтовні знання з фахових дисциплін – ергономіки в дизайні, типології будівель, колористики інтер’єру, конструювання та технології сучасних матеріалів в інтер’єрі, матеріалознавства в дизайні, архітектурних конструкцій та інженерних мереж.

Вміння застосовувати засвоєне в проєктній роботі на предметах «Дизайн інтер’єру», «Дизайн зовнішнього середовища», «Предметний дизайн», «Концептуальний дизайн середовища» формує професійне мислення майбутнього дизайнера середовища. Програма передбачає виконання цілого ряду проєктних завдань у різних сферах професійної діяльності дизайнера середовища.

Освітня програма «Дизайн середовища» вирішує завдання не лише в галузі дизайну інтер’єру громадських та житлових будівель, а й у проєктуванні простору міського та прибудинкового середовищ.

Наприкінці кожного навчального року відбуваються практики, які покликані забезпечити практичне закріплення здобутих студентами знань у реальних і прикладних ситуаціях, а не формальних чи умовних.

Розподіл кредитів у навчальному плані ОР Бакалавр
Розподіл кредитів у навчальному плані ОР Бакалавр (для того, щоб отримати детальну інформацію, натисніть на картинку)

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Корпус №4, 4 поверх
тел. 032 2437438, pi@lnam.edu.ua