Магістерська програма «Графічний дизайн»

Магістерська програма зорієнтована на пошук професійних проблем; студенти вчаться формулювати запитання, ставити завдання. Здатність до концептуального, критичного, міждисциплінарного мислення готує до викликів майбутнього. Магістерські дослідження фокусуються на теоретичних проблемах, а їхнє вирішення веде до практичної інновації. Програма робить наголос на вміннях публічного презентування, здатності вербалізувати ідеї усно та письмово, арґументовано захищати свої твердження. Численні виступи, обговорення, критика та поради колег-студентів, викладачів, представників бізнесу «шліфують» ці вміння.

Студенти розвивають навички лідерства та арт-директорства, роботи в команді; педагогічна практика-менторство над студентами бакалаврської програми дає навички виклалання. Результат навчання полягає у глибокому фаховому вдосконаленні та цілісному розвитку особистості.

Збірники магістерських досліджень

Від 2018 року магістри кафедри графічного дизайну викладають фраґменти своїх досліджень у коротких статтях, які формують електронний збірник.

Збірник магістерських досліджень, #6/2022
#6/2022
Збірник магістерських досліджень, #5/2021
#5/2021
Збірник магістерських досліджень, #4/2020
#4/2020
Збірник магістерських досліджень, #3/2020
#3/2020
Збірник магістерських досліджень, #2/2019
#2/2019
Збірник магістерських досліджень, #1/2018
#1/2018

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35Б, Корпус №4, 6 поверх
тел. 032 2761479, graphic@lnam.edu.ua