Бенях Н.М.

Бенях Наталія Миронівна

в.о. завідувача кафедри

Народилась 1976 р. у м. Львові. Освіту здобула у Львівській національній академії мистецтв (закінчила у 2000 р.) за спеціальністю мистецтвознавство. У 2000 – 2003 р. навчалась в аспірантурі Львівської національної академії мистецтв за спеціальністю 17.00.05 «Образотворче мистецтво». Працювала у музеї ЛНАМ (музей дипломних робіт) на посаді зберігача фондів. З 2006 р. працювала викладачем кафедри монументального живопису ЛНАМ і ст. диспетчером у приймальні першого проректора. Входила в склад розробників Стандарту вищої освіти, Галузевого стандарту (2012 р.) з образотворчого мистецтва і реставрації та декоративно-прикладного мистецтва.

З 2015 р – на посаді провідного фахівця з видавничої діяльності Відділу видавництва та інформації ЛНАМ, є відповідальним секретарем наукового фахового видання «Вісник Львівської національної академії мистецтв», входить у склад Редакційної колегії. Також входить у Редакційну колегію науково-популярного журналу «7UA». Кооридинує веб-сайт  та сторінки в науково-метричних базах фахового наукового зібрника «Вісник Львівської національної академії мистецтв» (Index Copernicus, ERIH PLUS та ін.).

Наукові статті та розвідки опубліковані у періодичних виданнях: «Народознавчі зошити», «Культура України», «Мистецтвознавчі записки», «Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Секція мистецтвознавства», «Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті», «Образотворче мистецтво», «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», «7UA», Вісник ЛНАМ, "Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку".

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 17.00.05 «Образотворче мистецтво» на тему: «Львівський період у творчості Михайла Бойчука. 1910 – 1914 рр.».

2019-2021 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри художнього дерева ЛНАМ. 

2019-2020 рр. - член організаційного комітету проєктів, реалізованих за підтримки Українського культурного фонду: «11 Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові (жовтень 2019)»; «Комунікаційна кампанія галереї ЛНАМ»; І міжнародна резиденція молодих художників-склярів «European Glass Education»; «Створення мультимедійної інтерактивної експозиції Музею скла у Львові» 2020 р.

2020 р. - підготувала аплікаційний пакет документів згідно чинних вимог  МОНУ для здійснення процедури перереєстрації Вісника ЛНАМ як фахового наукового видання України категорії "Б" (Наказ МОНУ №157 від 9 лютого 2021 р. про включення Вісника ЛНАМ до переліку фахових видань України категорії "Б"). 

З 2021 р. - в.о. завідувача кафедри художнього дерева.

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Корпус №3, 3 поверх
тел. 032 2437468, wood@lnam.edu.ua