Факультет декоративно-прикладного мистецтва

Магістерська програма

 

Ключові дані освітньої програми

Профіль освітньої програми

Розклад навчання у першому півріччі 2023-2024 н.р.

Навчальний план ОР Магістр 2023-2024

Проект освітньої програми ОР Магістр на 2023-2025 н.р.
пропозиції та зауваження до проєкту освітньої програми просимо надсилати на адресу: glass@lnam.edu.ua

Освітня програма Художнє скло на магістерському створена з урахуванням принципів академічної свободи, студентоцентрованого підходу й можливості формування здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої траєкторії. Саме тому вибіркова складова становить понад 50%, а слухачі мають можливість обирати неформальну спеціалізацію за двома напрямками: студійне або ужиткове художнє скло. Повноцінне виконання наукової складової кваліфікаційної роботи забезпечується курсом «наукові дослідження» упродовж першого року навчання. Ключовим нововведенням є відмова від традиційних завдань і постановок у програмах фундаментальних дисциплін (проєктування, рисунок, живопис, скульптура) і робота над магістерським дослідженням з першого семестру навчання.

Кваліфікаційна робота – комплексне магістерське дослідження на обрану тему, яке включає: роботу в матеріалі, рисунок, живопис, скульптуру, а також наукову та презентаційну складову. При цьому наукове обґрунтування виконується в контексті цієї ж обраної теми, а презентаційна частина включає відео-ряд або виконання тривимірного проєкту.

 

Розподіл годин у навчальному плані ОР Магістр

Силабуси навчальних дисциплін

Силабуси вибіркових дисциплін для студентів інших освітніх програм

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Корпус №4, 3 поверх
тел. 032 2761400, glass@lnam.edu.ua