Факультет декоративно-прикладного мистецтва

Програма освітнього рівня Бакалавр

Ключові дані освітньої програми

Профіль освітньої програми

Розклад навчання у першому півріччі 2023-2024 н.р. 

Навчальний план ОР Бакалавр 2023-2024

Навчальний план ОР Бакалавр 2024-2024 (скорочена форма)

 

Ціль освітньої програми

Формування творчої особистості, художника-професіонала, висококваліфікованого спеціаліста галузі декоративного та образотворчого мистецтва, фахівця з художнього скла.

Левова частка дисциплін – мистецького спрямування. Програма сформована насамперед з метою забезпечити високий рівень мистецької підготовки з фундаментальних дисциплін – рисунку, живопису та скульптури, що дозволяє запевнити можливість випускникам працювати з різними медіа творчого переказу. Оволодіння знаннями та навиками з фахових дисциплін у галузі художнього скла забезпечується комплексом практичних освітніх компонент, які реалізуються на базі якісно обладнаних майстерень. Важливого значення приділяється опануванню слухачами інструментів сучасних цифрових технологій і вміння презентації творчого доробку та підготовці до діяльності на мистецькому ринку, зокрема міжнародному.

Вільний вибір дисциплін. Після опанування базових знань і навичок упродовж перших двох років слухачам пропонується обрати неформальну спеціалізацію: студійне скло або ужиткове скло. Для цього сформовані два вибіркові блоки освітніх компонент. Вибір індивідуальної освітньої траєкторії доповнюється широким спектром дисциплін інших освітніх програм і програмам-майнор у значному обсязі.

Активна міжнародна співпраця. Унікальність програми підсилюється розбудованою мережею міжнародних контактів з ключовими інституціями розвитку світового студійного склярства. Широка система постійних позанавчальних заходів є базою для набуття слухачами м’яких навичок, розвиває самостійність та адаптованість до вимог сьогоденного ринку креативних індустрій

Нові дисципліни. Інтенсивний курс комп’ютерної графіки, інтегрований з програмами профільних дисциплін, спрямований на розвиток навичок з двовимірної графіки та тривимірного моделювання. Дисципліна «Промоція творчості», спрямована на розвиток компетентностей, які сприятимуть успішній діяльності випускників на міжнародному культурно-мистецькому ринку та розвинені інструменти позанавчальної освіти, організовані на базі кафедри художнього скла, які дозволяють втілювати завдання на практиці.

Безкоштовні майстер-класи. Абітурієнти, які розглядають можливість вступу на освітню програму «Художнє скло» мають змогу взяти участь у безкоштовних майстер-класах з гутної обробки скла, термічного формування та вітража.

Розподіл годин у навчальному плані ОР Бакалавр

Силабуси навчальних дисциплін

ОР Бакалавр

Силабуси з іноземної мови

Силабуси вибіркових дисциплін для студентів інших освітніх програм

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Корпус №4, 3 поверх
тел. 032 2761400, glass@lnam.edu.ua