Факультет образотворчого мистецтва і реставрації
Гануляк Л.

Леся Гануляк

викладач

Навчалася у Львівському державному коледжі декоративного та прикладного мистецтва ім. І.Труша на відділі реставрації творів мистецтва, отримала диплом бакалавра з відзнакою. У 2010 р. під керівництвом Володимира Мокрія захистила магістерську дипломну роботу на кафедрі реставрації творів мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

2009-2013 рр. – працювала реставратором станкового темперного і олійного живопису в майстерні при монастирі св. Обручника Йосифа монахів Студійського уставу у Львові.

В рамках стипендії Gaude Polonia навчалась в Краківській академії мистецтв ім. Я. Матейки на кафедрі реставрації настінного малярства під керівництвом проф. Едварда Косаковського (тема проекту: «Сучасні методи в галузі документації та проектування реставрації настінного малярства», 2013 р.) та в Академії мистецтв у Варшаві на кафедрі консервації і реставрації скульптури і елементів архітектури під керівництвом проф. Януша Смази (тема проекту: «Консервація і реставрація скульптури в контексті реставраційного проектування», 2019 р.).

Пройшла комісію з атестації художників – реставраторів України при Міністерстві культури України та здобула II реставраційну категорію за спеціальністю «Реставратор монументального мистецтва».

2019-2023 рр. – навчалась в аспірантурі ЛНАМ. В рамках навчання стажувалась в Докторській школі Краківської академії мистецтв ім. Я. Матейки. Сфера наукових зацікавлень – реставрація монументального живопису, реставраційне проектування та документація.

Брала участь у численних українських та міжнародних науково-реставраційних проектах. Серед реставрованих об’єктів ― пам’ятки архітектури національного значення: фрески Бенедикта Мазуркевича (XVIII ст.) у храмі св. Андрія Первозванного (колишній костел Бернардинів) у Львові; дослідження та реставрація фресок 1738 – 1740 рр. Франциска Екштайна в Гарнізонному храмі Святих Верховних Апп. Петра та Павла (колишній костел Єзуїтів) у Львові; дослідження та реставрація приміщення Репрезентаційної зали Королівської кам’яниці (Палацу Корнякта) у Львові; дослідження та реставрація приміщення Трапезної Домініканського монастиря (Львівський музей історії релігії) та інші.

Наукові публікації:

- Гануляк Л. Сучасний підхід до процесу охорони матеріальної культурної спадщини України в контексті вибраних прикладів європейського досвіду. Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. 2022. 1(13). С. 67–83. https://txim.history.knu.ua/issue/view/21

- Гах І., Гануляк Л. Розвиток реставраційної справи в Галичині ХХ ст.: творчий досвід Льва Ґеца. Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / гол. ред. І. Орлевич; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Львів : Видавничий відділ Львівського музею історії релігії “Логос”, 2022. Вип. 32. С. 203-211 http://religio.org.ua/index.php/religio/article/download/1474/1462/

- Lesia Hanuliak, Paweł Boliński. Conservation Research as a Contribution to the Discovery and Conservation of Renaissance Wall Ornamentation in the Interior of the Formal Hall of the Royal House in Lviv. Wiadomości konserwatorskie. Journal of heritage conservation, 2023 (74), c.60-73 http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk74.pdf
Участь у наукових конференціях:
- Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Історичні та актуальні аспекти методології професійної мистецької освіти в Україні: до 75-річчя з часу заснування Львівської національної академії мистецтв». Львів, 13 травня 2021 р. Тема доповіді «З надією в майбутнє − Кафедра реставрації творів мистецтв стосовно викликів в сфері охорони культурної спадщини»

- VI Міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності». Київ, 23-24 вересня 2021 р. Тема доповіді «Розкриття та реставрація історичних нашарувань інтер’єру Репрезентаційної зали кам’яниці Корнякта у Львові як результат наукових досліджень»

- Kongres naukowy “Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”. Білосток, 28 вересня – 1 жовтня 2021 р. Тема доповіді “Badania konserwatorskie przyczynkiem do odkrycia renesansowej dekoracji ściennej we wnętrzu Sali Reprezentacyjnej Kamienicy Królewskiej we Lwowie”

- Konferencja naukową „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych”. Гдиня, 10 червня 2022 р. Тема доповіді “Ochrona dóbr kultury w sytuacji zagrożenia konfliktem zbrojnych na podstawie doświadczeń zdobytych na Ukrainie”

- Kongres bezpieczeństwa dziedzictwa „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”. Гдиня, 31 травня – 2 червня 2023 р. Тема доповіді “Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) w dokumentowaniu prac konserwatorskich w obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego w Ukrainie”.

Адреса кафедри:
вул. Вірменська, 23, Корпус №5, 2 поверх
тел. 032 2354465, rtm@lnam.edu.ua