Освітній процес

Проєкти освітніх програм

Освітній рівень Бакалавр (проєкт)
Пропозиції та обговорення щодо оновленої освітньої програми надсилати на mg@lnam.edu.ua

Силабуси навчальних дисциплін ОР Бакалавр

Силабуси навчальних дисциплін ОР Магістр

Переглянути силабуси навчальних дисциплін ОР Магістр