Факультет історії і теорії мистецтв
Патик Р.С.

Патик Роксолана Степанівна

професор

Кандидат мистецтвознавства, доцент ЛНАМ
Вчений секретар Західного центру Національної академії мистецтв України

Освіта:
1997 р. закінчила Львівську національну академію мистецтв за спеціальністю “мистецтвознавець”, присвоєно кваліфікацію спеціаліста, мистецтвознавець.
1997-2000 Аспірантура Львівської національної академії мистецтв,
Кандидат мистецтвознавства з 2002 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Львівської національної академії мистецтв, номер диплома ДК №013674.

Професійна діяльність:
Львівська національна академія мистецтв:
- вересень 2001 р. – червень 2005 р. – викладач кафедри історії та теорії мистецтва ЛНАМ,
- червень 2002 - листопад 2012 р. – завідувач аспірантурою ЛНАМ,
- листопад 2005 р. – листопад 2014 р. – доцент кафедри менеджменту мистецтва,
- Вчене звання доцента кафедри історії і теорії мистецтва присвоєно у листопаді 2008
року. Отримано атестат доцента 12ДЦ № 020513
- листопад 2012 - серпень 2021 перший проректор ЛНАМ
- Липень 2015 – квітень 2016 – в.о. ректора Львівської національної академії мистецтв
- Квітень 2021 – серпень 2021– в.о. ректора Львівської національної академії мистецтв (наказ МКІП України № 144-к від 09.04.2021 р.).
- жовтень 2014 по теперішній час в.о.професора кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ

Навчально методична робота:
2012-2021– голова Навчально-методичної ради Львівської національної академії мистецтв.

Співавтор розробки стандартів вищої освіти: освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів і магістрів у галузі знань 0202 «мистецтво», напряму підготовки «образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, реставрація» , «дизайн», «Менеджмент мистецтва», галузі знань 03 гуманітарні науки «Культурологія»

Автор понад 50 творчих робіт, виконаних у техніці олійного живопису та понад 200 графічних робіт. Учасник групових та персональних виставок в Україні, Китаї, США, Кіпрі, Угорщині, Польщі. Автор понад 50 наукових, науково-популярних і науково-методичних публікацій ( з них 37 наукових та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, учасник 30 міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, симпозіумів.

Опубліковано і підготовлено до друку низку наукових праць і статей у спеціалізованих наукових фахових виданнях, взято участь у близько 20 науково-практичних конференціях, опубліковано тези конференцій, рецензії тощо. Вагомим внеском у розвиток наукової діяльності Патик Р.С. є публікація статей у наукометричних базах Scopus (2 статті) і Web of Science (2 статті).

З 2011 р. розпочала активне міжнародне стажування у університетах КНР, зокрема лекцій, практичні заняття та майстер-класи з живопису, історії мистецтва та дизайну.

Опубліковано навчально-методичних праць 12, з них 1 посібник у співавторстві та 2 методичні рекомендації, 9 методичних вказівок у співавторстві

Участь у Навчально-методичній раді ЛНАМ, Вченій раді ЛНАМ, Приймальній комісії, Стипендіальній комісії. З 2016 р. є у складі Художньої ради ЛНАМ. З 2016 р. є ученим секретарем Західного регіонального науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України.

2022 р. проведено серію майстеркласів та лекцій з історії українського образотворчого мистецтва та живопису для Ukrainian culture workhop у галереї «SV» у Нью-Йорку (Saphira & Ventura Gallery 4 West 43rd St., #416 New York, NY 10036)

Нагороди:
2003, стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
2003, стипендія голови облдержадміністрації для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів Львівщини.
2015, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.
2017, Подяка Прем’єр-міністра України.
2019, Грамота департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації (наказ №07-01/348 від 23.09.2019 р.).
2021, Подяка Прем’єр-міністра України.

Наукова робота:
37 наукових публікацій (з них 9 у фахових виданнях ВАК України, 4 – у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Web of Science та Scopus, 7 тез науково-практичних конференцій, 3 рецензії (1 у фаховому виданні)).

Брала участь у розробці 52 галузевих стандартів у вищій освіті.

Здійснювала керівництво дисертаційними дослідженнями п’яти аспірантів.

Підготувала 3 кандидатів мистецтвознавства

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 41 праць, з них 30 наукових та 12 навчально-методичного характеру, у т.ч. 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus (1. International blown glass symposiums in Lviv: influence level in ukrainian decorative art on the edge of centuries. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Volume 24. Issue 8. 2020. Р.11367–11384. ISSN:1475-7192 DOI: 10.37200/IJPR/V24I8/PR281115; 2. Mykhailo Boychuk, the founder of neo-byzantism, ukrainian national art style. Journal of Critical Reviews. JCR. 2020; 7(16): P. 2736–2748. Doi:10.31838/jcr.07.16.349) і 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science (1. Pre-Christian and Christian Symbols in Ukrainian Folk Art: Sign-Letter System. Journal of Contemporary Issues in Business and Government. Vol. 27, No. 2, 2021 P. 5021–5040 https://cibg.org.au/ P-ISSN: 2204-1990; E-ISSN: 1323-6903 DOI: 10.47750/cibg.2021.27.02.516; 2. Ukrainian Iconography of the Late XX–Early XXI Century: Trends and Leading Schools. Journal of Contemporary Issues in Business and Government. Vol. 27, No. 2,2021 P. 5000–5020 https://cibg.org.au/ P-ISSN: 2204-1990; E-ISSN: 1323-6903 DOI: 10.47750/cibg.2021.27.02.515).

Була учасником Симпозіуму образотворчого мистецтва Близькосхідного університету Північного Кіпру, 10-22 листопада 2018 р., Кіпр.

Брала участь у заходах в рамках «Тижня міжнародної освіти», що включала Китайсько-український саміт з питань освітньо-культурного обміну (Ханджоу, КНР 10-15 січня 2020).

Брала участь у виставці архітектури і дизайну «Час-Простір-Існування» в рамках проведення Венеційського бієнале, 21-25 травня 2021 р., м. Венеція (Італія).

Є членом редакційної колегії наукового фахового видання «Вісник Львівської національної академії мистецтв» та наукового фахового журналу «ART AND DESIGN» у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Членство у жюрі всеукраїнського конкурсу наукових робіт галузі «культура і мистецтво», оп «менеджмент мистецтва» Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва.

Основні публікації:
1. Bokotei, M., Patyk R., Honcharuk, O., Honcharuk, Honcharuk V., Skrynnyk-Mys’ka, D. (2020), International Blown Glass Symposiums in Lviv: influence level in Ukrainian decorative art on the edge of centuries. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, vol 24 – issue 8. P. 11367 — 11384.
2. Roksolana S. Patyk, Nataliya M. Benyakh, Mykhailo A. Bokotey, Oleksandr V. Honcharuk, Olena O. Yakymova, Vasyl V. Odrekhivskyi (2020) Mykhailo Boychuk, the founder of Neo-Byzantism, Ukrainian national art style. Journal of Critical Reviews, 7 (16), 2736-2748. doi:10.31838/jcr.07.16.349.
3. Patyk, R.; Benyakh, N.; Yakymova, O.; Yefimova, A.; Danylyuk, S. The Use of Information Technology in the Educational Process during Martial Law. REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. Volume 13. Issue 38. Page 696-713. DOI 10.46925//rdluz.38.38 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000865512800036.
4. Ukrainian Iconography of the Late 20th and Early 21st Centuries: Trends and Leading Schools. BALTIC JOURNAL OF ART HISTORY. 2022. Vol. 23. P. 113-142 URL: https://ojs.utlib.ee/index.php/bjah.

Діяльність у сфері менеджменту мистецтва:
2018-2022 рр. організація та участь у 6-тиміжнародних та живописних пленерах ім. В. Патика. Пленери відбулися за ініціативи Благодійної організації «Фонд ім..В.Патика» та Західного регіонального науково мистецького центру Національної академії мистецтв України.

Організація і проведення благодійної виставки-аукціону «Сучасне українське мистецтво» (10.12.2020-31.01.2021), місце проведення: «PM Gallery») за підтримки Західного регіонального науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України, управління культури Львівської міської ради, Львівської національної академії мистецтв, аукціонного дому «Українське мистецтво», PM Gallery та творчої майстерні Роксолани та Остапа Патиків. На аукціоні представлено 40 творів, серед яких художні доробки (живопис, графіка, скульптура) відомих українських митців ХХ – початку ХХІ ст.

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Новий корпус, 2 поверх
тел. 032 2437259, management@lnam.edu.ua