Факультет історії і теорії мистецтв
Нікітенко К.В.

Нікітенко Костянтин Вікторович

декан факультету ІТМ ЛНАМ

Народився в 1975 р. у Донецьку. У 1997 р. закінчив Донецький державний університет. У березні 2007 р. захистив у Донецькому національному університеті кандидатську дисертацію на тему «Недержавний сектор промисловості України в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.). Викладав у Донецькому національному технічному університеті на кафедрі «Історія і право». З 2009 р. — доцент кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту менеджменту. У вересні 2013 р. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України захистив докторську дисертацію на тему: «Функціонування кредитно-банківської системи УРCР (1921–1939)». З жовтня 2013 р. — завідувач кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Коло наукових інтересів: соціально-економічна історія ХХ століття. Автор понад 150 наукових та науково-публіцистичних публікацій. Член редакційної колегії двох наукових журналів, які входять до переліку ДАК-видань (Вісник ЛНАМ, Львів; Парадигма пізнання: Гуманітарні питання, Київ ). Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій ЛНАМ.

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Новий корпус, 2 поверх
тел. 032 2437259, management@lnam.edu.ua