Мурал "ПроЦеСтворення"

24.07.2020
Сергій Радкевич "ПроЦеСтворення"

З 14 по 23 липня 2020 р. в подвір’ї галереї ЛНАМ можна було спостерігати за процесом творення концептуальної настінної композиції авторства відомого стріт-арт художника, випускника ЛНАМ Сергія Радкевича Sergiy Radkevich. Це перший професійний мурал на території Академії мистецтв, що реалізується в рамках проєкту «Комунікаційна кампанія галереї ЛНАМ» за підтримки Українського культурного фонду

«Від початку діяльності галереї у 2015 р. ми прагнули розвивати не лише внутрішній експозиційний простір, але й максимально залучати подвір’я, щоб в ньому також вирувало мистецьке життя. Хотілося насамперед привнести естетики, однак тривалий час не було такої можливості. Сьогодні нам вдалося втілити в життя «ПроцесТворення» авторства потужного художника міжнародного рівня і це великий прорив як для галереї так і для Академії в цілому. Цим муралом ми демонструємо відкритість до комунікації із випускниками, діалогу з міським середовищем та прагнемо показати, що ЛНАМ – це насамперед інституція, що існує задля і завдяки молоді і присутність в ній сучасних мистецьких акцій – це той «пульс», який підживлює мистецьку спільноту України», зазначають куратори проекту Юрій Новачинський та Анна Єфімова.

Композиція має глибоке концептуальне підґрунтя: автор через символічні коди зобразив процес творення як складний філософський механізм, що розпочинається від «руки Творця» та завершується специфічними нюансами сприйняття. Об’єкт гармонійно вписаний у контекст простору Академії. При розробці ідеї художник шукав інспірації в кращих зразках школи Баухаусу та творах українського модернізму.

Проєкт «Комунікаційна кампанія галереї ЛНАМ», що отримав підтримку Українського культурного фонду, приурочений до 5-тиріччя діяльності галереї та має на меті посилити її просвітницьку функцію, суттєво розширити кола аудиторій та популяризувати професійне молоде мистецтво львівської школи серед широких мас. Одним із важливих заходів в рамках проекту є саме створення муралу відомого стріт-арт художника Сергія Радкевича, що стане репрезентативним зразком якісного урбаністичного мистецтва в Україні.

______________________________________________________
Український культурний фонд - державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України. Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах. Позиція Українського культурного фонду може не збігатись з думкою авторів.

Фото Михайло Петрів

Інстаграм акаунт митця: sergii_radkevych

Facebook:  sergiy.radkevich

 

"В процесі творення завжди доводиться долати низку супротивів. Супротив художнього матеріалу, супротив власної інертности, супротив культурних кліше. Митець, котрий виносить своє мистецтво за межі внутрішнього простору—майстерні, музею, галереї—у простір зовнішній, опиняється також перед супротивом довколишнього простору. Цей простір задає мистцю ще одну, архітектурну систему координат, у яку мистець вписує своє творіння. Процес творення є також простором творення. Про це творення і про цей простір, переосмислений і перевтілений в арт муралі Сергія Радкевича, варто наголосити.

Як бачимо з численних проєктів Радкевича в Україні та закордоном, мистець працює з довколишнім простором своїх образів як з концептуальним матеріалом. І що цей простір другорядніший, непомітніший,—то сильнішим є враження від його перетворення. Це ж відбулося і у Львівській національній академії мистецтв, альма матер мистця, не лише зі стін якої вийшов і у стінах якої формувався, але й на стінах якої Радкевич творить нове львівське, українське, європейське мистецтво.

Закоріненість художньої мови Сергія Радкевича в іконописній традиції також принципова для Львівської академії з її потужною спрямованістю на сакральне мистецтво. Бо ж ця мова, як виявляється з муралу Радкевича, не для лише внутрішнього вжитку. Образи і мотиви, традиційні для замкнених, ритуально окреслених просторів, як то інтер’єри християнських храмів, з вражаючою органічністю читаються в профанному, марґінальному просторі. Долоня Творця з ікони чи фрески опинилась на обшарпаній стіні прохідного дворика—і виразність її жесту лише посилилась.

Поєднання іконографічної мови Радкевича з його вибором матеріалу основи підносять, означують і концептуалізують довколишній простір: "ПроЦеС" супроводжує нас на шляху до мистецької галереї ЛНАМ. Йдучи за напрямком долоні, ми стаємо частиною творчого процесу. Те, що відкриємо для себе у стінах галереї, буде також продовженням творення. Про це творення—нової галереї з власним баченням та філософією, нового покоління митців львівської школи, до якого належить також і Сергій Радкевич—варто думати і писати. Частиною цього творення варто бути"

Сімферовська А., кандидат мистецтвознавства, докторант Північно-Західного Університет, Чикаго, США

 

 

Проєкт "Онлайн архів виставок у галереї ЛНАМ" реалізовано за підтримки Українського культурного фонду