Засідання вченої ради ЛНАМ

четвер, 22. 06. 2023

Засідання Вченої ради ЛНАМ відбудеться 22 червня 2023 р. о 12.00 год в ауд. 12 головного корпусу ЛНАМ (вул. Кубійовича, 38)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Встановлення відсотку ліміту стипендіатів від загальної чисельності студентів,
які навчаються за державним замовленням на денній формі навчання.
Доповідає головний бухгалтер Н. Шукатка

2. Затвердження подобової вартості проживання в гуртожитку ЛНАМ з 1 липня
2023 р.
Доповідає головний бухгалтер Н. Шукатка

3. Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників
ЛНАМ.
Доповідає керівник відділу якості О. Бакович

4. Атестаційна справа (Анна Єфімова).
Доповідає вчений секретар ЛНАМ І. Костюк

5. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади завідувачів кафедр,
професорів, доцентів.
Перспективні плани роботи претендентів на посади завідувачів кафедр.
Доповідає вчений секретар ЛНАМ І. Костюк

6. Відрахування з аспірантури ЛНАМ.
Доповідає завідувач аспірантури і докторантури Ю. Бабунич

7. Уточнення назви ОП освітнього рівня Магістр спеціальності 034 Культурологія
Доповідає Перший проректор П. Нагірний

8. Затвердження графіку освітнього процесу ЛНАМ на 2023-2024 н.р.
Доповідає Перший проректор П. Нагірний

9. Різне.

Повернутись назад