Наукова конференція ЛНАМ “Мистецтво – Дизайн – Архітектура: історія, теорія, практика”

п'ятниця, 11. 11. 2022

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у науковій конференції “Мистецтво – Дизайн – Архітектура: історія, теорія, практика”, яка відбудеться у Львівській національній академії мистецтв 9-11 листопада 2022 року.

Щорічна конференція у Львівській національній академії мистецтв об'єднує професійну спільноту мистецтвознавців, культурологів, художників, дизайнерів, архітекторів, кураторів, менеджерів мистецтва із середовища Академії та інших наукових і творчих інституцій. До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, здобувачі наукових ступенів.

Тематичні напрямки конференції:
● Архітектура
● Аудіовізуальні мистецтва
● Образотворче мистецтво
● Декоративне мистецтво (ремесла)
● Реставрація творів мистецтва
● Дизайн
● Культурологія
● Менеджмент мистецтва

Участь у конференції
Для участі в конференції необхідно до 3 жовтня заповнити заявку (Google Форму) за цим посиланням: https://bit.ly/3e7nPG5

У Формі заявки слід вказати інституційну приналежність (за наявності), пропоновану тему доповіді та анотацію (максимум 300 слів). Усі матеріали доповідей повинні містити оригінальні, раніше не оприлюднені результати досліджень. Вашу заявку розглядатиме організаційний комітет. Повідомлення про участь у конференції будуть оголошені 7 жовтня, текст тез конференції автор повинен надіслати до 21 жовтня.

Ваші тексти будуть розглянуті для формування тематичних панелей, кожна з яких планується тривалістю 2 години, із чотирма доповідачами на одну сесію. Доповіді не повинні перевищувати 15 хвилин. Робоча мова конференції – українська. За підсумками конференції будуть опубліковані тези доповідей у збірнику та розміщені на сайті ЛНАМ до 20 листопада 2022 року.

Вимоги до оформлення тез
1. Файл з тезами іменувати латинськими літерами за прізвищем автора: Babunych_tezy.
2. Обсяг тексту – 3500-4500 знаків (з пробілами) без урахування анотації, ключових слів і списку джерел.
3. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
4. Поля: ліве – 3 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см.
5. Абзац – 1 см. Автоматичний.
6. Оформлення тексту:
- праворуч напівжирним курсивом – ім’я та прізвище автора,
- під прізвищем курсивом — назва навчального закладу,
- через рядок – тема доповіді (великими літерами, по центру, напівжирним шрифтом),
- анотація (до 500 знаків з пробілами) і ключові слова українською та англійською мовами,
- текст без нумерації сторінок (аргументування актуальності дослідження є обов’язковим),
- список джерел оформляти за алфавітом, згідно з ДСТУ 8302:2015.
7. Покликання на літературу робити в тексті після цитат або використання чужої думки за зразком: [3, с. 27].
Отримати додаткову інформацію про конференцію можна безпосередньо від організаційного комітету conference@lnam.edu.ua

Важливі терміни:
Кінцевий термін реєстрації: 3 жовтня 2022
Кінцевий термін подання тез конференції: 21 жовтня 2022
Дата конференції: 9 – 11 листопада 2022
Ми заохочуємо поширити цю інформацію серед колег.

Повернутись назад