Якість освіти

 

Моніторинг якості освіти у ЛНАМ - Результати опитувань здобувачів освіти за результатами ІІ-го семестру 2022/23 навчального року ОР “Бакалавр”, "Магістр".

Моніторинг якості освіти у ЛНАМ - Результати опитувань здобувачів освіти за результатами І-го семестру 2022/23 навчального року ОР “Бакалавр”

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні вибіркових дисциплін та потокових в осінньому семестрі 2022 н.р.

Звіт відділу забезпечення якості освіти за 2022-23 н.р.

Відділ забезпечення якості навчання Львівської національної академії мистецтв забезпечує внутрішній контроль якості в академії. Його роботу координує Рада із забезпечення якості освіти. Відділ керується Положенням “Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівській національній академії мистецтв”.

Діяльність відділу спрямована на:
   ● моніторинг якості та періодичний перегляд освітніх програм;
   ● моніторинг якості викладання, неперервний професійний розвиток викладачів;
підвищення кваліфікації;
   ● проведення online опитувань студентів, випускників, працедавців та викладачів;
   ● забезпечення публічності інформації щодо освітнього процесу та забезпечення
його якості;
   ● забезпечення принципів академічної доброчесності;

_________________

Як з нами зв’язатися:
Головний корпус, 4 поверх
quality@lnam.edu.ua