Каталог вибіркових дисциплін

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), Положення про вибіркові дисципліни у Львівській національній академії мистецтв, вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів, спрямовані на поглиблення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. 

Обираючи дисципліну іншої ОП, студент повинен:

1.  обрати  дисципліну з переліку дисциплін певного розділу Каталогу: 1 – бакалавр, 2 – магістр, 3 – доктор  філософії/доктор  мистецтв, структурованому за ОР ЛНАМ. Вибирати можна з усіх ОР, які відповідають поточному, або попередньому рівню навчанню студента (приклад: студент ОР «магістр» обирає з поміж «дисциплін іншої ОП» розділу «магістр»,  або розділу «бакалавр», аспірант  може  обрати дисципліну з усіх трьох розділів);

2. знати, що кожен розділ структурований за циклами: «гуманітарні дисципліни» та «дисципліни іншої ОП», а також за семестрами: «осінній», «весняний». Вибір дисциплін в межах циклів та семестрів залежить від навчального плану кафедри/аспірантури,  на якій навчається студент/аспірант.

Для ознайомлення з переліком дисциплін оберіть освітній рівень, за яким Ви навчаєтесь:

Перший (Бакалаврький) рівень вищої освіти

Другий (Магістерський) рівень вищої освіти

Третій (Доктор філософії/Доктор мистецтв) рівень вищої освіти