Факультет образотворчого мистецтва і реставрації

Кафедра академічного рисунку

Кафедру академічного рисунку засновано у лютому 1947 року як структурний підрозділ новоствореного Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (ЛДІПДМ). Підвалини методологічного та методичного забезпечення новоствореної кафедри було закладено випускниками рисувальних шкіл Сходу та Заходу у зв'язку з відсутністю кваліфікованих педагогічних кадрів. Прогресивні рисункові тенденції мистецьких шкіл Заходу і Сходу синтезувалися у своєрідну академічну систему, яка, по суті, лежала в основі педагогічної діяльності кафедри рисунку Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (ЛДІПДМ) до початку 70-х років.
Початковий етап становлення кафедри рисунку ЛНАМ здійснювала плеяда вихованців різних мистецьких шкіл, з різним світоглядом і мистецькими переконаннями: Микола Федюк — 1-ий завідувач кафедри, здійснював організаційні заходи і безпосередньо займався формування педагогічного колективу кафедри. Суттєвий доробок у формування нових засад Львівської школи академічного рисунку вніс провідник другої плеяди педагогів кафедри Іван Гуторов. Він ініціював переосмислення напрацювань кафедри за перші десять років її діяльності та вироблення нових засад викладання рисунку як синтезу тенденцій, що були привнесені педагогами-випускниками різних рисувальних шкіл. Формування нових методологічних та методичних засад витікало з необхідності вдосконалення існуючих навчальних планів, виходячи з природи та специфіки спеціалізацій, і полягало у збільшенні форматів, максимальному узагальненні, аскетизмі застосування рисункових засобів, декоративності трактування зображення, акцентованому виявленні характерних особливостей. Такі ознаки монументалізму і декоративності стали впроваджуватись у навчальні програми як виразники специфіки спеціальностей.
У зв’язку із відкриттям вечірнього відділення та розширенням спектру спеціальностей у кінці 60-х — на початку 70-х років відбулася природна ротація: частина педагогів кафедри рисунку перейшла на новостворені кафедри. Педагогічний колектив кафедри рисунку поповнився другим поколінням — випускниками ЛДІПДМ першого і наступних випусків. З 1974 року завідувачем кафедри рисунку стає Микола Чалий. Вектор методичного скерування було дещо змінено і на основі узагальнення та декоративізму утвердилися засади лінійно-конструктивного осмислення форм натурного матеріалу. У навчальних програмах домінує аналітичний рисунок.
Для успішного здійснення навчального процесу на кафедрі сприяє й функціонування класу пластичної анатомії.
Нині колектив кафедри академічного рисунку здійснює педагогічну, науково-методичну і творчу діяльність, базуючись, насамперед, на досвіді попередніх поколінь педагогів ЛНАМ. Кафедра сповідує реалістичні засади академічного рисунку на основі глибокого пізнання конструктивного змісту форм. Особливу увагу педагоги кафедри приділяють питанням особливостей зв’язку рисунку зі специфікою спеціальностей ЛНАМ.
Впродовж 1947-2016 років кафедри академічного рисунку ЛНАМ очолювали такі педагоги:

 • Микола Федюк — 1947
 • Геннадій Леонов — 1947 — 1954
 • Семен Лазеба — 1954 — 1957
 • Іван Гуторов — 1957 — 1974
 • Микола Чалий — 1974 — 1979
 • Володимир Черкасов — 1979 — 1982
 • Олександр Дмитренко — 1982 — 1992
 • Олексій Дуфанець — 1992 — 1999
 • Олексій Фіголь — 1999 — 2010
 • Микола Опанащук — 2010 — 2015
 • Олексій Фіголь — 2015

Важливі події кафедри

19  Жовтень Четвер
25  Грудень Неділя
22  Квітень Четвер

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Корпус №4, 5 поверх
тел. 032 2761416, drawing@lnam.edu.ua