Про кафедру

Тканко Зеновія Олексіївна
Тканко Зеновія Олексіївна
завідувач кафедрою, професор

Моделювання костюму як спеціальність вперше в Україні було започатковано у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва 1959 року при кафедрі художнього текстилю.

Наявність вищої художньої інституції, багата історико-мистецька спадщина міста Львова, добре збережені художні і народні ремесла Прикарпатського регіону сприяли становленню тут вищої школи моделювання костюма. Школа утвердила напрямок – розвиток національних традицій  у сучасному одязі, успадкування ідей тих, хто стояв біля витоків української моди в Галичині на початках ХХ ст. Труднощі на повоєнному шляху становлення – зруйнована швейно-текстильна, шкіргалантерейна, взуттєва галузі, безликість і одноманітність одягу, бідність населення спонукали до відновлення модних традицій і досвіду, що покладено було на фаховий освітній заклад, який мав стати ідейним осередком, на той час, радянської моди в Україні. З роками тут сформувалася науково-методична база для навчання творчої молоді для Будинків моделей одягу, підприємств легкої промисловості і мистецьких осередків України.

У 1972 році утворюється окрема кафедра моделювання одягу (кер. В.Черкасов, згодом М.Дутка, Т.Кузьмінська), яка формує методики спецдисциплін, костюм досліджується і проектується як вид декоративно-прикладного мистецтва, визначаються особливості промислового моделювання тощо.

Понад  60 років кафедра дизайну костюма здійснює підготовку кваліфікованих проектантів костюма у напрямку творчо-експериментального та промислового дизайну, відгукуючись на запити ринку. Більш як три десятиліття випуск дизайнерів здійснювався у трьох спеціалізаціях: художнє моделювання костюма, трикотажних виробів і виробів зі шкіри. Сьогодні – за освітньою програмою - дизайн одягу (взуття).

Світові глобалізаційні процеси, ринкова економіка, динамічний поступ  суспільства визначають пошук нових творчих методологічних підходів,  швидкого самооновлення, вивчення зарубіжного досвіду, переорієнтації на пріоритетні напрямки навчання, визначають нову якість фахівця. Сьогодні – це ідеолог нової української моди, який активно реагує на індивідуальні і громадські потреби суспільства; це – дизайнер, дослідник, сфера якого є поліфункціональною.

Сучасні тенденції моди, активізація  напрямків проектування сприяють пошуку мобільних методик в опануванні знань культурологічної, мистецької, проектної, технологічної проблематики  у підготовці художника в жанрі костюма.

Кафедру дизайну костюма вирізняє на фоні інших навчальних закладів даного профілю розвиток самобутніх національних мистецьких традицій, еко спрямування, досягнення в творчій інтерпретації національної і світової культури.

Освітню діяльність кафедра здійснює на кваліфікаційних рівнях – “бакалавр”, ”магістр”, зосереджуючи особливу увагу на підготовці вищого рівня “магістр”, вдосконаленню науково-дослідницької, практично-творчої роботи, розробці концептуальних і інноваційних проектів костюма різного функціонального призначення: повсякденного, святкового, виставкового, сценічного, корпоративного та ін.

Випускники кафедри – учасники і лауреати вітчизняних і багатьох зарубіжних конкурсів, фестивалів моди, виставок, мистецьких проектів; творчо працюють дизайнерами одягу, взуття, аксесуарів в ательє, будинках моди, очолюють власні бренди (Г.Забашта, Т.Маєвська, О.Караванська, Р.Богуцька, О. Муха, О.Ганець, М.Костельна, Г.Бублик, О.Даць, М.Дикало, Ю.Лехів, О.Гринь, О. та ін.).

Досвідченим є колектив кафедри – члени Спілки дизайнерів, художників, кандидати наук, Заслужені діячі мистецтв: професори З.Тканко, МБезпальків, доценти і ст. викладачі С.Ярич, О.Миронович, І.Жук, О.Головня, О.Федина, О. Тканко, Л.Рудик, А.Дмитренко, М.Ясниська, І.Хомяк, В.Сидоренко, І.Грицюк; навчальні майстри  Л.Палета, О.Ших, Н.Базарник, Л.Петрова, Л.Лозинська, П.Сташків, А.Галабуда, ст. лаборант-діловод Г.Костецька. Великий внесок у розвиток кафедри зробив професор О.Коровицький, який понад тридцять років очолював її, сформував з колективом педагогів методичну, творчу, пошуково-дослідницьку базу, налагодив міжнародну співпрацю з інституціями моди Польщі, активізував і ініціював творчо–конкурсну діяльність студентства у різні роки.  Педагоги, навчальні майстри працюють сьогодні  на успішну марку львівської школи моделювання.

Досягнення кафедри дизайну костюма взаємоузгоджені з тими еволюційними змінами, які втілені в нових напрямках і методах фахового вдосконалення дизайнерів костюма, зростання їх престижу в Україні і за її межами.