Факультет історії і теорії мистецтв

Про кафедру

Стельмащук Галина Григорівна
завідувач кафедрою, професор, доктор мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України

Кафедра історії і теорії мистецтва створена 1946 р. разом із заснуванням навчального закладу (тоді ― Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва) і мала назву «кафедра історії прикладного та декоративного мистецтва». 1956 р. кафедру приєднали до ідеологічного циклу дисциплін. Відновили кафедру 1971 р., завідував кафедрою до 1999 р. Я. Запаско, а від 1999 до 2002 рр. ― професор Ігор Голод. Від 1992 кафедра стала випусковою. У різні роки на кафедрі викладали відомі в Україні вчені П. Жолтовський, В. Овсійчук, Б. Возницький, Я. Запаско, В. Любченко, Ю. Лащук.

Від 2003 р. кафедру очолює доктор мистецтвознавства, професор, академік (2017) Національної академії мистецтв України Галина Стельмащук.

Сьогодні на кафедрі у штаті 11 викладачів з них ― 1 академік, 5 доктори наук, з них 4 професори, 7 педагогів мають звання доцента. Лекції для студентів кафедри історії і теорії мистецтв читають: доктор мистецтвознавства, професор, академік (2017) Національної академії мистецтв України Галина Стельмащук, доктор мистецтвознавства, професор академік НАМУ Орест Голубець, доктор мистецтвознавства, професор Ростислав Шмагало, доктор мистецтвознавства, доцент Наталія Левкович, доктор історичних наук, професор Оксана Рибак, кандидат архітектури, професор, заслужений діяч мистецтв України Ярослав Кравченко, доктор мистецтвознавства, доцент Христина Береговська, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник культури Роман Яців, кандидат мистецтвознавства, доцент Лада Цимбала, кандидат мистецтвознавства, доцент Мар’яна Студницька, кандидат філологічних наук, доцент Ірина Костюк, кандидат мистецтвознавства, доцент Юлія Бабунич, кандидат мистецтвознавства, доцент, Марта Кравченко.

Концепція діяльності кафедри передбачає виховання і професійну підготовку мистецтвознавців освітньо-кваліфікаційних програм «Бакалавр» і «Магістр» зі спеціальностей 034 культурологія, 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (мистецтвознавство). Основними здобутками кафедри, крім її вихованців, є численні наукові монографії, спеціалізовані словники, а також навчальні посібники, освітні програми нового покоління. З монографіями ПВС можна познайомитися у Науковій бібліотеці ЛНАМ.

Викладачі та студенти кафедри беруть участь у наукових конференціях в Україні та у міжнародних конференціях у Польщі, Чехії, Австрії, Німеччині, Португалії, та ін. За програмою обміну студентів є можливість навчатися у європейських навчальних закладах.

У процесі навчання студенти засвоюють низку унікальних спеціалізованих дисциплін, а також мистецтвознавчих, історичних і філософських, що сприяють розумінню мистецьких явищ, організації сучасного художнього процесу, для забезпечення навиків мистецтвознавців-дослідників, викладачів.

Перший випуск мистецтвознавців 1996 р. переконав, що кафедра, постійно зміцнюючись, робить вагомий внесок у підготовку нової генерації фахівців у галузі історії та теорії українського мистецтва. Наші випускники працюють на посадах наукових співробітників у всіх науково-дослідних інститутах гуманітарного спрямування НАН України, викладачів у середніх мистецьких і вищих навчальних закладах Львова, експертів творів мистецтва, у музеях і галереях різних форм власності, можуть бути керівниками мистецько-культурних акцій, аукціонів, культурно-мистецьких установ, експертами та консультантами на митницях.

Пріоритетними і перспективними на кафедрі є питання професійного зростання викладачів, аспірантів і студентів. Кращі випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі , а кандидати наук ― у докторантурі. У ЛНАМ є можливість захисту дисертацій на ступінь доктора філософії. Відколи кафедра стала випусковою (1992 р.), 22 випускники кафедри захистили дисертації і стали кандидатами мистецтвознавства, а Наталія Левкович, Христина Береговська ― отримали науковий ступінь доктора мистецтвознавства.

Члени кафедри, доктори наук, входять до спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Отже, кафедра історії і теорії мистецтва має понад сімдесятилітню історію, високі показники якісного складу (професори, доктори наук і доценти, кандидати наук, лауреати різноманітних премій), тісні зв’язки з іншими мистецькими навчальними закладами України, угоди із закордонними навчальними закладами мистецького профілю, що дає можливість стажування за кордоном, навчання за обміном, затребуваність фахівців нашого профілю та високий відсоток працевлаштування випускників (вже під час навчання), невеликі навчальні групи, що забезпечує індивідуальний підхід до кожного студента, збагачений багатим досвідом підготовки фахівців.

Захист Колектив кафедри Колектив кафедри Презентація

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761475, art@lnam.edu.ua