Факультет історії і теорії мистецтв

Про кафедру

Стельмащук Галина Григорівна
завідувач кафедрою, професор, доктор мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України

Кафедра історії і теорії мистецтва створена 1946 р. разом із заснуванням навчального закладу (тоді ― Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва) і мала назву «кафедра історії прикладного та декоративного мистецтва». 1956 р. кафедру приєднали до ідеологічного циклу дисциплін. Відновили кафедру 1971 р., завідував кафедрою до 1999 р. Я.Запаско, а від 1999 до 2002 рр. - професор Ігор Голод. Від 1992 кафедра стала випусковою. У різні роки на кафедрі викладали відомі в Україні вчені П. Жолтовський, В. Овсійчук, Б. Возницький, Я. Запаско, В. Любченко, Ю.Лащук.

Від 2003 р. кафедру очолює доктор мистецтвознавства, професор, академік (2017) Національної академії мистецтв України Галина Стельмащук.

Сьогодні на кафедрі у штаті 13 викладачів з них – 1 академік, 5 доктори наук, 6 професорів, 7 кандидатів мистецтвознавства, з них 4 мають звання доцента. доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМУ Галина Стельмащук, Лекції для студентів кафедри історії і теорії мистецтв читають: доктор мистецтвознавства, професор член-кореспондент НАМУ Орест Голубець, доктор мистецтвознавства, професор Ростислав Шмагало, доктор мистецтвознавства, доцент Юрій Бірюльов, доктор мистецтвознавства, доцент Наталія Левкович, доктор історичних наук, професор Оксана Рибак, доктор філософії, професор Марія Кашуба, а також − кандидат архітектури, професор, заслужений діяч мистецтв України Ярослав Кравченко, кандидат мистецтвознавства, приват-професор Світлана Лупій, кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений працівник культури Роман Яців, кандидат мистецтвознавства, доцент Лада Цимбала, кандидат мистецтвознавства, доцент Мар’яна Студницька, кандидат філологічних наук, доцент Ірина Костюк, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії) Юлія Бабунич, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії) Марта Кравченко.

Концепція діяльності кафедри передбачає виховання і професійну підготовку мистецтвознавців освітньо-кваліфікаційних програм «Бакалавр» і «Магістр» зі спеціальностей 034 культурологія, 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» ( мистецтвознавство), у перспективі передбачено відкрити спеціалізацію «музейна справа та експертиза культурних цінностей». Основними здобутками кафедри, крім її вихованців, є численні наукові монографії, спеціалізовані словники, а також навчальні посібники, освітні програми нового покоління. З монографіями ПВС можна познайомитися у Науковій бібліотеці ЛНАМ.

Викладачі та студенти кафедри беруть участь у наукових конференціях у Польщі, Чехії, Австрії, Росії, Німеччині. За програмою обміну студентів є можливість навчатися у навчальних закладах європейських .

У процесі навчання студенти засвоюють низку унікальних спеціалізованих дисциплін, а також мистецтвознавчих, історичних і філософських, що сприяють розумінню мистецьких явищ, організації сучасного художнього процесу, для забезпечення навиків мистецтвознавців-дослідників, викладачів:

 • вступ у мистецтвознавство
 • історія українського образотворчого мистецтва та архітектури
 • історія зарубіжного образотворчого мистецтва та архітектури
 • історія декоративно-ужиткового мистецтва
 • мистецтвознавство та художня критика
 • сучасне(актуальне мистецтво) ХХ ст.
 • концептуальні засади мистецтва ХХ ст.
 • мистецтво ХХ ст.
 • мистецтво української діаспори
 • історія світової та вітчизняної культури
 • історія мистецтвознавства
 • філософія мистецтва
 • історія орнаменту
 • історія світових цивілізацій
 • основи кольорознавства та композиції
 • основи пластичної анатомії, рисунку та живопису
 • музеєзнавство
 • експонування творів мистецтва
 • аналіз художнього твору
 • основи архітектури і перспективи
 • риторика
 • міфілогія та іконографія
 • іноземна мова за професійним спрямування (підвищений рівень)
 • зарубіжна література
 • експертна оцінка творів мистецтва
 • основи комп’ютерних технологій
 • галерейна справа
 • основи менеджменту та маркетингу
 • організація аукціонної діяльності

Перший випуск мистецтвознавців 1996 р. переконав, що кафедра, постійно зміцнюючись, робить вагомий внесок у підготовку нової генерації фахівців у галузі історії та теорії українського мистецтва. Наші випускники працюють на посадах наукових співробітників у всіх науково-дослідних інститутах гуманітарного спрямування НАН України, викладачів у середніх мистецьких і вищих навчальних закладах Львова, експертів творів мистецтва, у музеях і галереях різних форм власності, можуть бути керівниками мистецько-культурних акцій, аукціонів, культурно-мистецьких установ, експертами та консультантами на митницях.

Пріоритетними і перспективними на кафедрі є питання професійного зростання викладачів, аспірантів і студентів. Кращі випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі , а кандидати наук - у докторантурі. У ЛНАМ функціонує Рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій (голова Спеціалізованої вченої ради академік НАМУ Галина Стельмащук). На кафедрі відбуваються обговорення дисертаційних робіт і рекомендація їх до захисту в спеціалізованій вченій раді ЛНАМ. Відколи кафедра стала випусковою (1992 р.), 20 випускників кафедри захистили дисертації і стали кандидатами мистецтвознавства, а Наталія Левкович – доктором мистецтвознавства (2016 р.). Члени кафедри, доктори наук, входять до спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Отже, кафедра історії і теорії мистецтва має понад сімдесятилітню історію, високі показники якісного складу (професори, доктори наук і доценти, кандидати наук, лауреати різноманітних премій), тісні зв’язки з іншими мистецькими навчальними закладами України, угоди із закордонними навчальними закладами мистецького профілю, що дає можливість стажування за кордоном, навчання за обміном, запотребованість фахівців нашого профілю та високий відсоток працевлаштування випускників (вже під час навчання), невеликі навчальні групи, що забезпечує індивідуальний підхід до кожного студента, збагачений багатим досвідом підготовки фахівців.

Захист Колектив кафедри Колектив кафедри Презентація