Вчена рада

Вчена рада Львівської національної академії мистецтв IV рівня акредитації є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п’ять років згідно зі ст. 36 Закону України “Про вищу освіту”.

У своїй роботі Вчена рада ЛНАМ керується Законом України “Про вищу освіту”, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом ЛНАМ і цим Положенням, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

З повним текстом Положення про Вчену раду ЛНАМ можна ознайомитися за посиланням.

Переглянути актуальний склад  Вченої Ради ЛНАМ можна за посиланням.
Внесення змін у склад Вченої ради - Наказ №28 від 15.04.2022.

Ознайомитись з текстом наказу № 13 від 14.01.2016р. (зі змінами від 28.05.2021) Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

Ознайомитись з текстом положення (зі змінами від 02.07.2016р.) "Про почесні звання України" затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001р. №467/2001

Рішення Вченої ради ЛНАМ публікуються на сайті академії в розділі "Публічна інформація"- "Рішення".