Скринька довіри

Положення про функціонування поштової «Скриньки довіри», онлайн «Скриньки довіри», лінії «Телефону довіри» у Львівській національній академії мистецтв, визначає інформаційні канали та порядок приймання, реєстрацій та розгляду звернень про протиправні дії, порушення прав і законних інтересів учасників освітнього процесу в Львівській національній академії мистецтв.

Інформаційні канали функціонують для забезпечення анонімності звернень щодоможливих випадків булінгу (цькування), сексуальних домагань, дискримінації, порушень академічної доброчесності, корупції.

Посадові та службові особи, які забезпечують функціонування поштової «Скриньки довіри», онлайн «Скриньки довіри», лінії «Телефону довіри» у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», іншими нормативно-правовими актами, цим та іншими Положеннями Академії.

Поштова «Скринька довіри» знаходиться на першому поверсі адміністративногокорпусу Академії за адресою: м.Львів, вул. Кубійовича 38.

Письмові звернення, які надійшли на скриньку «Скриньку довіри», вилучаються із неї представником студентської ради разом з проректором з науково-педагогічноїроботи щотижня в спільно погоджений день і час.

Усі письмові звернення, звернення на онлайн «Скриньку довіри», а такожзвернення, які надходять на лінію «Телефон довіри» підлягають реєстрації в«Журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг», після чого передаються ректору Академії для вжиття відповідних заходів, зміцнення законностій правопорядку, покращення роботи кафедр, факультетів та інших структурних підрозділів Академії.

Лінія «Телефон довіри» функціонує за номером телефону, що вказується на сайті Академії, з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 16:00.

Онлайн «Скринька довіри» функціонує у вигляді посилання на Google-форму на сайті Академії. Доступ до онлайн «Скриньки довіри» мають представник студентської ради та проректор з науково-педагогічної роботи.