Разові спеціалізовані вчені ради

Шевчук Христина Ігорівна «Деконструкція в контексті модних інновацій європейського дизайну одягу кінця ХХ – початку ХХІ століття»

Когут Володимир Андрійович «Відеоарт Львова 1990 — 2020-х років: становлення, моделі, експозиційні концепції»

Кукіль Лідія Любомирівна «Маскарон в архітектурі Львова ХІХ - першої чверті ХХ ст.: типологія, символіка, стилістичні особливості»

Наказ №87 (від 01 листопада 2023 року по академії) Про утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Кукіль Л.Л. 

ДИСЕРТАЦІЯ КУКІЛЬ ЛІДІЇ ЛЮБОМИРІВНИ "МАСКАРОН В АРХІТЕКТУРІ ЛЬВОВА ХІХ ― ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТ.:ТИПОЛОГІЯ, СИМВОЛІКА, СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ"

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

 
Голова ради:
Голубець Орест Михайлович – доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – Образотворче мистецтво), професор, академік НАМ України, завідувач кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв

Рецензент:
Бірюльов Юрій Олександрович – доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – Образотворче мистецтво), професор, професор кафедри дизайну середовища Львівської національної академії мистецтв
Рецензія і Валідація

Рецензент:
Якимова Олена Олександрівна – кандидатка мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – Образотворче мистецтво), старша викладачка кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв
Рецензія і Валідація

Опонент:
Лінда Світлана Миколаївна – докторка архітектури (спеціальність 18.00.01), професорка, завідувачка кафедри кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»
Відгук і Валідація

Опонент:
Івашко Юлія Вадимівна – докторка архітектури (спеціальність 18.00.01), професорка, професорка кафедри основ архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури
Відгук і Валідація

Науковий керівник:
Лупій Світлана Петрівна - кандидатка мистецтвознавства, доцент
 
- Дата, місце і час проведення захисту: 27.12.2023 11:00 ЛНАМ м.Львів, вул. Кубійовича 38

Щевйова Уляна Дмитрівна «Вхідні простори житлових споруд Східної Галичини кінця ХІХ - першої половини ХХ століття: стильові та художні особливості оздоблення»

Наказ №88 (від 01 листопада 2023 року по академії) Про утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Щевйова У.Д.

ДИСЕРТАЦІЯ ЩЕВЙОВОЇ УЛЯНИ ДМИТРІВНИ "ВХІДНІ ПРОСТОРИ ЖИТЛОВИХ СПОРУД СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: СТИЛЬОВІ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ"

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Валідація електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)

Голова разової спеціалізованої вченої ради: 
Бірюльов Юрій Олександрович – доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – Образотворче мистецтво), професор кафедри дизайну середовища Львівської національної академії мистецтв

Рецензент:
Якимова Олена Олександрівна – кандидатка мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – Образотворче мистецтво), старша викладачка кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв
Рецензія і Валідація

Опоненти:
Лінда Світлана Миколаївна – докторка архітектури (спеціальність 18.00.01), професорка, завідувачка кафедри кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»
Відгук і Валідація

Івашко Юлія Вадимівна – докторка архітектури (спеціальність 18.00.01), професорка кафедри основ архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури
Відгук і Валідація

Михайлова Рада Дмитрівна – докторка мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 - Теорія та історія культури), професорка кафедри дизайну інтер'єру та меблів Київського національного університету технологій та дизайну
Відгук і Валідація

Науковий керівник:
Левкович Наталія Ярославівна - докторка мистецтвознавства, доцент кафедри історії та теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв

 
- Відеозапис трансляції захисту дисертації 
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ ЛНАМ про видачу диплома доктора філософії