Про нас

1993 року у Львівському державному інституті декоративного і прикладного мистецтва було створено відділ аспірантури і докторантури, де було відкрито дві спеціальності за якими здійснювалась підготовка аспірантів — 17.00.05 — Образотворче мистецтво, 17.00.06 — Декоративне і прикладне мистецтво. Наукове керівництво в межах аспірантури здійснювали відомі вчені-мистецтвознавці: доктор мистецтвознавства, академік Запаско Я.П., кандидат мистецтвознавства, професор Голод І.В., кандидат мистецтвознавства, професор Кравченко Я.О., кандидат мистецтвознавства, професор Лупій С.П., доктор мистецтвознавства, професор Стельмащук Г.Г. Очолював відділ аспірантури проректор з наукової роботи Львівської академії мистецтв заслужений художник України, професор Крвавич Д.П., згодом — доктор мистецтвознавства, професор Голубець О.М., координатором навчального процесу було призначено Довгун Т.Г.

Робота розпочалась за новими навчальними програмами на підставі схваленого плану на факультеті історії і теорії мистецтва, професорсько-викладацький склад виконував навчальну роботу, розробляв програми спецкурсів, спецсемінарів, організовував наукову роботу. Розвитку навчальної, методичної та наукової діяльності аспірантури сприяла видавнича діяльність факультетів академії мистецтв.

Вже з 1990 р. було започатковано «Вісник ЛНАМ», який відображає стан наукової роботи на факультетах. З 2006 р. із зазначенням серії виходить друком «Мистецтвознавчий автограф» під загальною редакцією кафедри історії і теорії мистецтва. За роки діяльності в аспірантурі склався висококваліфікований колектив науковців. За 1993 — 2012 рр. працівники академії захистили 6 докторських дисертацій, захищено 72 кандидатські дисертації. Про загальне визнання цінного внеску у розвиток науки свідчить обрання професорів академіками і членами-кореспондентами АН України, присвоєння їм почесних звань. Серед випускників аспірантури на сьогодні в академії працюють кандидати наук, доценти Студницька М.Р., Шафран Р.С., Студницький Р.О., Цимбала Л.І., Левкович Н.Я., Косів В.М., Косів Р.Р., Тканко О.Д., Янковська Д.О., Бесага М.Я., Мельник І.А., Бакович О.П., Бабунич ЮІ., Кравченко М.Я. Гринда Б.І., Береговська Х.О., Гончарук О.В., Єфімова А.В. Упродовж 2000-х рр. значно розширилась тематика наукових досліджень. З року в рік збільшується кількість студентів, зарахованих на перший курс аспірантури. Цьому сприяло створення нових спеціальностей. Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 р.(Наказ № 1247) у Львівській національній академії мистецтв було відкрито нову спеціальність 17.00.07 — Дизайн, а також 26.00.01. — Теорія та історія культури (мистецтвознавство).

Протягом 2002 — 2013 років відділ аспірантури очолювала кандидат мистецтвознавства, доцент Патик Р.С., нині проректор з науково-педагогічної роботи Львівської національної академії мистецтв. Підготовка наукових кадрів в аспірантурі та доктурантури Академії з 2016 року здійснювалася за такими спеціальностями: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 022 Дизайн. Сьогодні відділ аспірантури та доктурантури підпорядкований проректору з наукової роботи, доценту Яціву Р.М., завідувач аспірантури та докторантури Гах І.С. Колектив аспірантури та докторантури наполегливо працює для того, щоб реалізувати ідею перетворення нашої академії в сучасний європейський навчальний заклад зі збереженням здобутків і утвердженням кращих національних академічних традицій.