Вісник ЛНАМ

«Вісник Львівської національної академії мистецтв» виходить з 1990 року й адресований науковцям, студентам, викладачам середніх професійних і вищих навчальних закладів, аспірантам, докторантам, діячам культури і мистецтва.

Оновлений сайт Вісника ЛНАМ доступний за посиланням: https://visnyk.lnam.edu.ua/

Авторами статей піднімаються проблеми образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, дизайну, реставрації творів мистецтва, культурології, художньо-педагогічного забезпечення освітнього та соціокультурного процесів.
Збірник є фаховим виданням з мистецтвознавства та культурології (постанова ВАК України, 10.03.2010 № 1-05/2).
Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, FRANCE): ISSN 0236-4832 (Print). ISSN 2663-886X (Online).

Key-title: Vìsnik Lʹvìvsʹkoï nacìonalʹnoï akademìï mistectv.

Індексується у Google Scholar. «Вісник ЛНАМ» представлено на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України» .
Реєстраційне свідоцтво: Cерія КВ № 16005-4477D від 02.11.2009 р.

Переглянути архів Вісників можна тут.

Тематичні напрями «Вісника Львівської національної академії мистецтв»:

 • образотворче мистецтво;
 • декоративно-прикладне мистецтво;
 • дизайн;
 • реставрація творів мистецтва;
 • мистецтвознавство;
 • менеджмент мистецтва;
 • культурологія.

Завантажити вимоги до оформлення публікацій в наукових фахових виданнях Львівської національної академії мистецтв, що розроблені з урахуванням вимог, затверджених Міністерством освіти і науки України (Наказ № 1111 від 17.10.2012). Статті разом із іншими супровідними документами, надані для публікації у збірнику, в обов'язковому порядку проходять процедуру попереднього розгляду. 
У повний пакет документів, що подається до редколегії, входить:

 1. Текст статті в електронному і роздрукованому вигляді.
 2. Наукова рецензія (згідно наказу МОН України №1111 від 17.10.2012 п. 2.11 та 3.1.). Для аспіранта і здобувача наукового ступеня кандидата наук – рецензія кандидата або доктора наук. Рецензія повинна бути завірена у відділі кадрів печаткою. Стаття з підписом рецензента зберігається в редакції 2 роки.
 3. Порядок рецензування статей у Віснику ЛНАМ.
 4. Анкета - відомості про автора та співавторів, тему статті, кількість сторінок, ілюстрації. Завантажити анкету.

Подальша робота редакції над статтею:

 • Після підтвердження про відповідність статті загальним вимогам та за наявності повного пакету документів, стаття передається на внутрішню рецензію та проходить внутрішню редакційну обробку;
 • Редакція залишає за собою право на незначне редагування, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику;
 • При наявності у членів редколегії - наукових редакторів за відповідними напрямками, - запитань до автора відносно певних положень статті, вона повертається автору на доопрацювання або виправлення.


Поштова адреса редакції:
вул. Кубійовича, 38Б, м. Львів, Україна, 79011
Ел. адреса: visnyk@lnam.edu.ua
тел. +38 (032) 253-35-12
Бенях Наталія 
Терендій Ольга