Богдана Гринда

Богдана Гринда

викладачка, кандидатка мистецтвознавства

1985, м. Львів

Здобула освіту історика  у ЛНАМ, у 2008 році захистила диплом ОР "Магістр". Навчалась в аспірантурі Львівської національної академії мистецтв за спеціальністю образотворче мистецтво. Досліджувала художню образність у готичній книжковій ілюмінації. У 2011 - 2019 працювала науковим співробітником науково-дослідного сектору Академії, зокрема брала участь у проектах «Сучасні концептуальні засади формування експозицій художніх музеїв та галерей України», «Графічний дизайн українських видань Львова 1920-1930-х рр.: стильова диференціація, локальна специфіка та загальноєвропейський мистецький контекст», «Освітньо-науковий цифровий ресурс художньої культури і мистецтва України: від Середньовіччя до модерну (www.ukrartstory.com.ua)».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію «Книжкова мініатюра Франції ХІІІ — ХV століть: художні образи і системи символів».

Наукові зацікавлення — медієвістика, середньовічна культура і мистецтво, ілюміновані манускрипти, іконографія готичної книги.

Була учасницею багатьох конференцій, в тому числі міжнародних — конгресу Техаської асоціації медієвістів (TEMA, 2011), медієвістичних симпозіумів Кентського університету (Велика Британія) і університету Рован (США) в Нью-Джерсі (2014, 2015), конвенції Асоціації славістичних, східноєвропейських і євразійських студій (ASEEES, 2016, 2018).

Автор фахових публікацій в українських й іноземних виданнях. Як дослідник працювала з матеріалами колекції бібліотеки Пірпонта Морґана в Нью-Йорку (2014, 2015, 2017, 2019).

З 2014 року викладає на кафедрі менеджменту мистецтва. Читає курси з історії українського образотворчого мистецтва та архітектури. Також веде спецкурси з історії мистецтва для магістрів і студентів заочної форми навчання.

З 2019 року викладачка кафедри актуальних мистецьких практик, де читає курси з історії світового та українського мистецтва.

Адреса кафедри:
вул. Снопківська, 47, Корпус №5, 2 поверх
тел. 032 2761409, amp@lnam.edu.ua