Освітній процес

Навчання за фахом відбувається у формі навчально-творчої лабораторії з наголосом на творчий експеримент.
Студент під керівництвом викладача працює над розробкою концепції роботи, здійснюючи дослідження проблеми, яку має репрезентувати твір; паралельно розробляє варіанти пластичного вирішення твору.

Проєкти освітніх програм

Освітній рівень Бакалавр (проєкт 2022)
Освітній рівень Магістр (проєкт 2023)
Пропозиції та обговорення щодо оновленої освітньої програми надсилати на amp@lnam.edu.ua

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Дисципліни ОР Бакалавр

1 курс
Основи актуальних мистецьких практик
Рисунок
Живопис
Скульптура
Основи комп’ютерного моделювання
Основи відео-монтажу
Фотографія
Основи композиції
Іноземна мова
Практика

2 курс
Індивідуальний мистецький проект
Час, простір, рух, зображення
Рисунок
Історія мистецтва
Естетика
Дисципліни вибіркового блоку кафедри Актуальних мистецьких практик (4)
Іноземна мова
Практика

3 курс
Індивідуальний мистецький проект
Час, простір, рух, зображення
Рисунок
Історія культури
Мистецтво ХХ – початку ХХІ століть
Візуальне програмування та мультимедіа
Іноземна мова
Дисципліни вибіркового блоку кафедри Актуальних мистецьких практик (3)
Вибіркові дисципліни іншої спеціалізації (2)
Гуманітарна вибіркова дисципліна іншої спеціальності
Іноземна мова
Практика

4 курс
Індивідуальний мистецький проект
Час, простір, рух, зображення
Педагогіка, психологія
Філософія
Дисципліни вибіркового блоку кафедри Актуальних мистецьких практик (4)
Вибіркові дисципліни іншої спеціалізації (2)
Гуманітарна вибіркова дисципліна іншої спеціальності
Педагогічна практика

Блок вибіркових дисциплін ОР Бакалавр
Аналітичний рисунок: основи анатомії
Начерки людської фігури
Культурна антропологія
Мистецтво і культура США
Основи аудіо
3d-матеріали і текстури
3d-об’єкти
Історія сучасної архітектури
Звук в мультимедійних інсталяціях та відео
Візуальне програмування та мультимедіа (поглиблене вивчення)
Мова програмування VL
Робота з проекціями
Робота з мікроконтролерами
Теорія візуальної культури
Перформативні практики
Аналогові технології фотографії
Проектування та організація простору
Розвиток особистої практики

 

Дисципліни ОР Магістр

1 курс
Мистецький щоденник
Творча лабораторія з дослідження локального мистецького середовища
Генеративне мистецтво
Дискурси сучасного мистецтва
Комунікація через відео
Індивідуальний дослідницький проект
Дисципліни вибіркового блоку кафедри Актуальних мистецьких практик АМП (3)
Дисципліни іншої спеціалізації (2)
Історія та теорія зображень
Менеджмент мистецьких проектів
Гуманітарна дисципліна з каталогу або дисципліна додаткової спеціалізації (1)
Переддипломна практика
Педагогічна практика

2 курс
Аналіз філософських текстів
Методика викладання актуальних мистецьких практик
Індивідуальний дослідницький проект
Дисципліна вибіркового блоку кафедри Актуальних мистецьких практик
Дипломне проектування

Блок вибіркових дисциплін ОР Магістр
Культурна пам’ять, травма і забуття
Синтез звуку та його використання в інсталяціях
Електроакустика та нові медіа в мистецтві ХХ століття
Вступ до соціології міста
Історії фотографії
Перформанс у просторі site-specific
Дисципліна 1 з каталогу вибіркових дисциплін кафедри АМП (Бакалавр)
Дисципліна 2 з каталогу вибіркових дисциплін кафедри АМП (Бакалавр)

 

Важливі події кафедри

19  Квітень Середа

Адреса кафедри:
вул. Снопківська, 47, Корпус №5, 2 поверх
тел. 032 2761409, amp@lnam.edu.ua