Факультет історії і теорії мистецтв

Райтер Р.І.

Райтер Роман Іванович

Райтер Роман Іванович

в.о. завідувача кафедри фізкультури, доцент

Народився 13.01.1944 р. в м. Львові. В 1961 р. закінчив середню школу № 67 м. Львова і того ж року був зарахований студентом педагогічного факультету Львівського інституту фізичної культури. З 1963 по 1966 р.р. служба в армії.

У 1968 році закінчив Львівський Державний інститут фізичної культури і з цього ж року був зарахованим викладачем кафедри фізичного виховання і спорту Львівського торгово-економічного інституту (тепер Львівський університет торгівлі і економіки). Майстер спорту СРСР зі спортивної гімнастики, суддя республіканської категорії. У 1977 році обраний за конкурсом на посаду старшого викладача. В 1988 р. після закінчення аспірантури при Київському інституті фіз.культури і по 1995 рік працював на посаді завідувача кафедри фіз.. виховання ЛКА. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту по спеціальності Олімпійський і професійний спорт. З 2005 р. по 2011 р. доцент цієї ж кафедри. З вересня 2011 р. доцент, заступник зав.кафедри з навчальної роботи ЛНАМ. Р.І. Райтер є фахівцем, що має великий стаж тренерської і педагогічної (вузівської) роботи. За час роботи працював з висококваліфікованими спортсменами (командою майтрів спорту), серед яких були члени Центральних спортивних рад, члени збірної команди України, призери і чемпіони України, чемпіонатів Європи і Світу. Р.І.Райтер успішно поєднує педагогічну діяльність з науковою. Є автором 83 наукових і науково методичних праць опублікованих в центральних журналах, збірниках наукових праць і в матеріалах конференцій. Основними з яких є навчально- методичний посібник, а в співавторстві з викладачами кафедри підготовлено два навчальні посібники виданих з грифом Міністертва освіти і науки України.