XII Міжнародний конкурс екслібрису, Gliwice 2018

середа, 14. 03. 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza do udziału w gliwickim konkursie na ekslibris.

 • Konkurs jest skierowany do osób dorosłych
 • Na konkurs można nadsyłać tylko i wyłącznie ekslibrisy
 • Uczestnik możne zgłosić dowolną ilość prac.
 • Akceptowane są wszystkie techniki graficzne.
 • Udział jest bezpłatny.
 • Termin nadsyłania prac — 15 czerwca 2018 r. na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

 1. Kościuszki 17
  44-100 Gliwice

Szczegółowe zasady przystąpienia do konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.biblioteka.gliwice.pl

FORM
REGULAMIN

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt z Organizatorem:
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

 1. Kościuszki 17
  44-100 Gliwice
  tel./fax +48 32 2382510
  exlibris@biblioteka.gliwice.pl

____________________________________________________________________________ 

 

The Municipal Public Library in Gliwice invites to participate in the International Competition for  Ex Libris. Gliwice 2018

 The competition is directed to adults.

 • It can be sent only bookplates.
 • Participants can submit as many works.
 • Accepted are all graphic techniques.
 • The participation is free.
 • Deadline – June 15, 2018  at the following address:

 Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

 1. Kościuszki 17
  44-100 Gliwice

Detailed rules for accession to the competition, the application form and information about the competition is available at: www.biblioteka.gliwice.pl

FORM
REGULATION

Contact with the Organizer:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

 1. Kościuszki 17
  44-100 Gliwice
  tel./fax +48 32 2382510
  exlibris@biblioteka.gliwice.pl

Повернутись назад