Стажування в Університеті в Кельце

п'ятниця, 20. 09. 2019

До уваги професорсько-викладацького складу.

         Відповідно до «Положення  про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних навчальних закладах та наукових установах за кордоном», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 411 від 13.04.2011 р. та  «Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЛНАМ в Україні та за кордоном» від 31.10.2018 р. з метою підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЛНАМ є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових знань та обов’язків у межах спеціальності пропонуємо довгострокове підвищення кваліфікації (стажування) за денною формою в Університеті імені Яна Кохановського в Кельце (Польща).

         Перелік напрямів, за якими здійснюється підвищення кваліфікації (стажування): графічний дизайн, дизайн костюму, дизайн середовища, історія і теорія мистецтва, живопис, скульптура, рисунок.

         Наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівники ЛНАМ, які планують  проходити стажування за кордоном, подають до 20 вересня 2019 року на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків obmin@lnam.edu.ua такі документи після погодження на профілюючій кафедрі, Вченій раді факультету та у навчальному відділі ЛНАМ:

  • заяву з проханням про скерування на стажування за кордоном;
  • витяги з протоколів засідання кафедри та Вченої ради факультету;
  • звіт про результати провадження науково-дослідної або науково-педагогічної діяльності;
  • проект індивідуального плану стажування;
  • сертифікат про знання іноземної мови (польської або англійської), або документ про освіту за кордоном.

Вимоги до кандидатів:

  • мати науковий ступінь кандидата наук та стаж науково-педагогічної роботи не менше трьох років, у ЛНАМ – не менше одного року;
  • тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів науки і освіти;
  • мати наукові публікації у зарубіжних міжнародних фахових виданнях;
  • брати участь у міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах;
  • володіти англійською, або мовою країни, де передбачене стажування на необхідному рівні.

Після рішення конкурсної комісії ЛНАМ документи скеровуються на погодження у партнерський ЗВО. У разі позитивного вирішення претендент отримує запрошення, що є підставою для наказу ректора ЛНАМ про скерування на стажування.

     Результати стажування підтверджуються сертифікатом, виданим ЗВО-партнером, та звітом на профілюючій кафедрі ЛНАМ.
Проживання передбачене в гостинних кімнатах ЗВО-партнера за встановлену оплату.

Повернутись назад