Факультет історії і теорії мистецтв

Успішна акредитація освітньої програми "Менеджмент мистецтва"

вівторок, 27. 04. 2021

8 квітня 2021 року рішенням Національного агентства із забезпечення якості освіти
було ухвалено акредитувати освітню програму «Менеджмент мистецтва», рівень вищої
освіти – Бакалавр, галузь знань – 02 Культура і мистецтво, спеціальність – 028 Менеджмент
соціокультурної діяльності у Львівській національній академії мистецтв. Національне
агентство взяло до уваги усі документи акредитаційної справи, та за наслідками розгляду
погодилося з оцінкою рівнів відповідності Критеріям, викладеною у звіті експертної групи та
експертному висновку ГЕР.
Проведення акредитаційної експертизи відбувалося у віддаленому (дистанційному)
режимі з використанням технічних засобів відеозв’язку з 01 по 03 лютого 2021 року. У
форматі відеоконференцій було організовано низку онлайн зустрічей експертної комісії з
фокус-групами, з залученням науково-педагогічного складу кафедри та здобувачів освітньої
програми, керівництва академії та співробітників структурних підрозділів, роботодавців і
представників студентського самоврядування (понад 50 осіб). Слід зазначити, що це перша
успішно акредитована Національним агенством із забезпечення якості освіти освітня
програма у Львівській національній академії мистецтв. Рішення Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти акредитувати освітню програму «Менеджмент мистецтва»
підтверджує якісну підготовку здобувачів вищої освіти та високий професійний рівень
науково-педагогічного колективу Львівської національної академії мистецтв.
Висловлюємо подяку всім, хто брав участь у проходженні акредитації освітньої
програми на кафедрі менеджменту мистецтва ЛНАМ – викладачам і студентам, адміністрації
академії та керівникам структурних підрозділів, випускникам, роботодавцям. Це наша
спільна щоденна праця, яка увінчалася успішною акредитацією, а також важливий чинник
при виборі та вступі абітурієнтів до Львівської національної академії мистецтв на
акредитовані освітні програми.

Гарант освітньої програми, доцент
Шпирало-Запоточна Лілія Романівна

Повернутись назад